Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
m
4
S
T sec nothing impossible in it. i Ik zie cr geeue onniogelijk-
I heid in.
Het is niet verrassend.
Het zou mij niet bevreemden,
of I Dat spreekt van zelf.
It is not surprising.
It would not surprise me.
It is a matter of course ;
course.
It may be so.
It might be so.
It is more than possible
No wonder.
It is natural.
Various <|iiestioiiK«
Dat kan wel wezen.
Dat zou wel kunnen zijn.
Dat is al zeer mogelijk.
Geen wonder.
Dat is natuurlijk.
VerschliieiHie vragen.

kî* I ,
What is that ?
Who is that ?
May I trouble you to give
me — ?
Do you understand me ?
What can I do for you ?
Can 1 assist you in any way ?
Can I be of any service to
you ?
Did you hear what I said ?
What is the name of tjiat
gentleman ?
Who is that lady?
Will you do me the favor to—?
What did you say.
Why do you not answer mc? j
Who told you so ? j
AVhat do you mean? j
What are you going to do r i
What did you ask for? j
Wat is dat?
Wie is dat?
Mag ik u lastig vallen, mij te
geven —- ?
Begrijpt (verstaat) gij mij ?
Wat kan ik voor u doen ?
Kan ik u met iets helpen?
Kan ik u in iets van dienst
wezen ?
Hebt gij gehoord wat ik zeide?
Hoe heet die heer ?
Wie is die dame?
Wilt gij mij het genoegen doen,.
om — ?
Wat zeidet gij?
Waarom antwoordt gij mij niet?
Wie heeft u dit gezegd?
Wat meent (bedoelt) gij?
Wat zult gij doen?
Wat vcrlangdet gij?
n