Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
How pleased I am!
How happy I am!
I sincerely wish you joy.
Will you give me leave to con-
gratulate you?
1 wish you joy with all my
heart.
Wat ben ik blijde!
Wat ben ik gelukkig I
Ik wensch u van harte geluk.
Mag ik II mijne gelukwen-
schingen aanbieden?
Ik wensch u van gauscher
harte geluk.
i'oiisiiUliig.
What is to be done?
We must make up our minds.
We are in a great perplexity.
We are in a very disagreeable
embarrassment.
That is very unlucky.
Can you advise me ?
Will you kindly assist me with
your advice?
What course do you advise
me to?
You must do as I have advi-
sed you.
Probability,
It is probable. >
It is likely. S
It is very possible.
I do not wonder at it.
Heraatlsiagiiig.
Wat te doen?
Wat moet er gedaan worden ?
Wij moeten tot een besluit
I komen.
I
Wij zijn zeer in het naauw
gebragt.
Wij bevinden ons in eene zeer
onaangename verlegenheid.
Dat is zeer noodlottig.
Kunt gij mij eenen raad geven?
Wilt gij mij met een' vriende-
lijken raad ter dienstwezen?
Welken weg raadt gij mij in te
slaan ?
Gij moet handelen (doen) zoo als
ik u geraden heb.
Waarscliijiiiijl^beid.
Het is waarschijnlijk.
Het is wel mogelijk.
Het verwondert mij niet.
There is nothing surprising in it. ' Hierin is niets verwonderlijks.