Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
It is very unfortunate.
I am extremely sorry for it.
It is very melancholy.
Expressing one's .Inj^er.
I am very angry. ^
I am quite provoked (exasperated,)
I am out of humor, ^
I am hurt.
1 am stung to the quick.
I am unhinged.
1 cannot contain myself for
anger.
I am extremely hurt.
Do not make me fly into a passion.
I am very cross. •
I Am not in a good humor.
Expressing one's Content-
ment.
I am very glad.
I am delighted with it.
It gives mc great joy.
It gives me the greatest plea-
sure.
I am happy beyond expression.
Het is zeer ongelukkig.
Het doet mij leed iu den hoog-
i sten graad.
Het is zeer bedroevend, treurig.
Om gramseiiap te l^ennen
te geven.
Ik beu zeer vertoornd.
Ik ben zeer kwaad.
Ik ben buiten mij zelveu.
Ik ben iu eene kwade luim.
Ik ben niet in mijn humeur.
Ik ben getergd.
Het krenkt mij zeer.
Ik ben mij zelven niet meester.
Ik kan mij niet houden van
woede.
Ik ben tot het uiterste gebragt.
Maak niet, dat ik mij in drift te
buiten ga.
Ik ben zeer kwalijk geluimd.
Ik ben^niet gestemd.
Om zijne tevredeniieiil te
kennen te geven.
Ik beu zeer verheugd.
Het verblijdt mij zeei'.
Ik beu er mede opgetogen.
Het baart mij veel vreugde.
Het verschaft mij veel genoe-
gen
Ik beu boven alle beschrijving
gelukkig.