Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
There is somothing displeasing '
in his address. I
He shall not come near mc. ;
What an insupportable being! ^
His countenance is not prepos- j
sessing.
What a tiresome character!
He acts disrespectfully towards
CTery body.
He is very selfish.
Expressing Sorrow
and Pain.
It is a great pity.
T am very sorry for it.
I am quite vexed at it.
I feel tlie deepest sorrow for it.
It causes me great anxiety.
T am quite inconsolable at it.
That drives me to despair.
It is ver^ vexing.
It is very disagreeable.
It is very hard.
What a misfortune!
It is very cruel.
It is terrible.
It is shocking.
How unlucky I am !
It is dreadful.
It makes one's hair stand on
end.
I cannot bear up any longer.
Zijn uiterlijk bezit iets onaan-
genaams.
Hij zal niet in mijne nabijheid
komen.
Welk een onuitstaanbaar mensch!
Hij heeft geen innemend voor-
komen.
Welk een langwijlig, vervelend
mensch !
Hij bejegent een ieder met
minachting.
Hij is zeer baatzuchtig.
Om verdriet en smart
te kennen te geven.
Dat is wel jammer.
Het doet mij zeer leed.
Het verdriet mij zeer.
Het smart mij gevoelig.
Het baart mij veel kommer.
Het maakt mij ontroostbaar.
Dit brengt mij tot vertwijfeling.
Het is zeer verdrietig.
Het is hoogst onaangenaam.
Het is zeer hard.
Welk een ongeluk !
Het is allervreesselijkst.
Het is verschrikkelijk.
Het is ontzettend.
Wat ben ik ongelukkig !
Het is afgrijselijk.
Het doet iemand de haren te
berge rijzen.
Ik houd het niet langer uit.