Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IH)
Pray, do not trouble yourself.
I am always ready to serve you.
Can I offer you any thing? ^
At your service.
Excuse my boldness.
Your observations arc to the
purpose.
Your opinions arc very just.
Your connexions arc very ex-
tensive.
It would give me great plea-
sure if I could be of any
service to you.
I cannot express my gratitude.
We have very much felt your
absence.
That is very flattering,
VTour conversation is very agree-
able.
Farewell!
Adieu! I wish you good bye.
Kxpressiiig Admiration
and Astoiiislinient.
Ik bid u, stoor u niet.
Tk ben steeds bereid u van dienst
te zijn.
Kan ik u met iets dienen ?
Mag ik u iets aanbieden ?
Om u te dienen.
Verschoon mijne vrijpoi^tigheid.
Uwe aanmerkingen (opmerkin-
gen) zijn regt ter snede.
Uwe meening (uw gevoelen) is
zeer juist.
Uwe betrekkingen zijn zeer
uitgebreid.
Het zou mij tot groot genoe-
gen strekken, zoo ik u in
iets van dienst kou wezen.
Ik kan voor mijn gevoel van
erkentelijkheid geene woor-
den vinden.
Wij hebben in uwe afwezig-
heid uw gemis zeer gevoeld.
Dat is voor mij zeer vleijend.
Gij zijt van een aangenaam
onderhoud.
Vaarwel! ^
Ik heb de eer u goeden dag tc
wenschen.
Om verwonderingen verha*
xinff te kennen 4e geven.
What a wonder!
It is inconceivable.
That is very strange.
Hoe verwonderlijk !
Het is onbegrijpelijk.
Dat is allervreemdst.