Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
I have a favor to ask of you.
I owu that I have abused your
kindness.
It gives me great pleasure.
It does you credit.
I am at your service. )
You are welcome to it. )
Your taste is exquisite.
I do not at all doubt it.
Depend uj)on my friendship.
You have given me many proofs
of your kindness.
Pardon my indiscretion.
I congratulate you.
I wish you success.
I regret having committed such
an indiscretion.
You are too kind.
Have I the honor to speak to
Mr. M —?
1 do not deserve your praise.
1 am not worthy of your kindness.
1 must solicit your indulgence.
1 cannot resist the temptation.
You are very lenient- with mc.
I shall ever render myself
worthy of your kindness.
J am very grateful to you for it.
Ik heb u een verzoek te doen.
Ik moet bekennen, dat ik misbruik
van uwe goedheid heb gemaakt.
Het strekt mij tot zeer veel
genoegen.
Het verstrekt u tot eer.
Ik ben tot uwe dienst.
Uw smaak is uitmuntend.
Ik twijfel er volstrekt niet aan.
Reken op mijne vriendschap.
Gij hebt mij zoo menig bewijs
uwer welwillendheid gegeven.
Verschoon mijne onbescheiden-
heid.
Ik ^tensch u geluk (feliciteer u.)
Ik wensch u een' goeden uitslag.
Het spijt mij zeer, zoo onbe-
scheiden (onheusch) geweest
te zijn.
Gij zijt al te goed (al te vrien-
delijk.)
Heb ik de eer met mijnheer
M — tc spreken ?
Ik verdien uwen lof niet.
Ik ben uwe goedheid onwaardig.
Ik verzoek om uwe toegevend-
heid.
Ik kan de verzoeking niet
weerstaan.
Gij zijt zeer inschikkelijk je-
gens mij.
Ik zal steeds trachten uwe
goedheid waardig te blijven.
Ik ben u zeer dankbaar er voor.