Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
114
This pen is good for nothing.
Would you be so kind as to make
me a pen? I must write to
my brother.
Expressions of Polite-
ness.
Good morning.
Have you slept well?
Have you had a good night's rest?
How is your health?
How do you do?
Are you quite well?
I thank you, pretty well.
Not very well.
1 am glad to sec you well.
Will you have the kindness to
pass me that book ?
With the greatest pleasure.
J am much obliged to you.
T am sorry to have troubled you.
It is of no consequence.
Don't mention it.
I am very glad that you are
recovered.
Do I intrude?
Excuse my intrusion.
Will you acccpt of my arm?
Allow mc to escort you.
Excuse my contradicting you.
Deze pen deugt niets.
Wilt gij wel de goedheid hebben,
mij eene pen te snijden? Ik moet
aan mijnen broeder schrijven.
Beleefdheiils-nitdrniv-
liingen.
Goeden morgen.
Hebt gij wel geslapen?
Hebt gij wel gerust?
Hoe gaat het met uwe gezondheid?
Hoe vaart gij ?
Bevindt gij u wel ?
Ik dank u, redelijk wel.
Niet al te wel.
Het verheugt mij, u welvarende
te zien.
Wilt gij de goedheid hebben, mij
dat bock aan te reiken?
Met het grootste genoegen.
Ik ben u zeer verpligt.
Het doet mij leed, u gestoord tc
hebben.
Het doet niets af.
Spreek er niet van.
Het verheugt mij bijzonder, dat
gij weder hersteld zijt.
Doe ik belet?
Ik vraag verschooning, dat ik u
belet kom doen.
Mag ik u mijnen arm aanbieden?
Sta mij toe, u te begeleiden.
Verschoon mij, dat ik u tegen-
spreek.