Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
All things arc against mc to-day.
Never mind! Be patient.
At what o'clock do you dine ?
We usually dine at 4 o'clock.
I have not been there.
But what have you been doing
all this while?
Do you know this (these) news?
About an hour ago.
Tf you lose no time, you will
succecd in this matter.
Lest it be too late, I shall go
this moment.
He warned by me, and settle the
affair amicably.
Don't fail to write.
I shall be obliged to write in
a hurry.
Did you do it designedly? (on
purpose, purposely.)
No, I did it for fun (in joke,
for jest's sake).
Give mc a description of the life
(from life).
T do it with reluctance.
Be so good as to send me the letter
with the first oiiportunity.
Madam! I wish you a good
evening.
1 wish it you likewise.
1 shall be overjoyed to sec you
to-morrow morning.
The joy will be mine (on my side).
I Alles loopt mij van daag tegen,
j Het komt cr niet op aan! lleb
j geduld.
' Hoe laat gaat gij aan tafel ?
I Wij gaan gewoonlijk om 4 uur
I aan tafel.
: Ik ben er niet geweest.
I Wat hebt gij dan al dien tijd
j gedaan ?
' Is u dit nieuws bekend?
i Omstreeks een uur geleden,
j gij geen tijd verzuimt, zult
gij in deze zaak wel slagen.
Opdat het niet te laat worde,
zal ik terstond gaan.
Laat u van mij waarschuwen,
en maak dc zaak inderminneaf.
Verzuim niet te schrijven.
Ik zal genoodzaakt zijn in haast
te schrijven.
Deedt gij het opzettelijk? (met
opzet.)
Neen, ik deed het voor de grap
(uit pret, aardigheid.)
Geef mij eene beschrijving naar
het leven (van het leven.)
Ik doe het ongaarne.
Heb de goedheid mij bij de eerste
gelegenheid den brief te zenden.
Mevrouw! ik wensch u eenen
goeden avond.
Dat wensch ik u insgelijks.
Het zal mij veel genoegen doen
u morgen ochtend te zien.
Dat genoegen zal aan mij ^ijn