Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
He will depart very early to-
morrow in the moriring.
This gentlemvin has acted be-
neath his dignity.
We travel by night. '
I lodge one pair of stairs.
As to me, I know nothing
of it.
I cannot buy it for want of
money.
I have said nothing about (of)
that matter.
He will succeed in spite of all
opposition.
He arrived before me.
I have met your father near
the post-office.
It is difficult to find a good
place without some recom-
mendation.
This is a light guinea.
Let us be benevolent towards
one another.
I desire it as a particular favor.
With all my heart.
I have nothing to say to it.
God bless you for it!
Circumstances are not very
favorable.
This gentleman is witness.
How shall I get out of this
perplexity?
Can't you hold your tongue?
Hij zal moigeu zeer vroegtijdig
vertrekken.
Deze heer heeft beneden zijne
waardigheid gehandeld.
Wij reizen *s nachts.
Ik woon een' trap hoog.
Wat mij betreft, ik weet er
niets van.
Ik kan het niet koopen, omdat
ik geen geld heb.
Ik heb over die zaak niets ge-
sproken, (van die zaak niet ge-
rept.)
Hij zal in weêrwil van alle
tegenkanting er doorkomen.
Hij kwam vroeger aan dan ik.
Ik heb uwen vader digt bij het
postkantoor ontmoet.
Het is moeijelijk, zonder aan-
beveling goed geplaatst te
worden.
Dit is eene ligte guinie.
Laat ons welwillend jegens
elkander zijn.
Ik verzoek het als eene bij-
zondere gunst.
Van ganscher harte.
Ik heb er niets tegen.
God zegene u er voor !
Het oogenblik is niet zeer gun-
stig.
Deze heer is getuige.
Hoe zal ik mij uit deze ver-
legenheid helpen?
Kunt gij uwen mond niethouden?