Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ill
It is thawiug-weather. It thaws.
Winter will be soon ov^r.
The days increase.
The snow falls in great flakes.
We shall receive fine weather.
Whence does the wind come?
from what corner does it come?
It is north-east wind.
I fear we shall have a storm.
I shall send the book with
the first opportunity.
He will succeed one time or other.
They make a continual noise.
Quickly! Make haste!
He arrived very seasonably.
He died suddenly.
Run as fast as you can.
Wc were yesterday in the play-
house.
You have bought your house
too dear.
Arc you serious?
1 only said it in jest.
I have inadvertently left out
the date.
When the worst comes to the
worst.
On foot. On horseback.
I shall by no means consent.
He will probably do it.
Above all, don't fail to write.
Give him but a little.
Wc went all together.
Het is dooiweder. Het dooit.
De winter zal spoedig gedaan
hebben.
Dc dagen beginnen te lengen.
De sneeuw valt bij groote vlokken.
AVij zuilen schoon weer bekomen.
Van welken kant komt de wind?
Uit welke streek komt hij?
De wind is Noord-oost.
Ik vrees, dat we stormwind krijgen.
Ik zal het boek bij dc eerste
gelegenheid zenden.
Vroeg of laat zal hij er inslagen.
Zij maken een aanhoudend leven
(rumoer.)
Gaauw! Spoed u !
Hij kwam juist bij tijds.
Hij overleed plotseling.
Loop zoo hard als gij kunt.
Wij waren gisteren in den
schouwburg.
Gij hebt uw huis te duur ge-
kocht.
Is het u ernst?
Ik zeide het maar uit de grap.
Ik heb bij vergissing de dagtee-
kcning (den datum) vergeten.
In het ergste geval. Wanneer het
al te erg loopt.
Te voet. Tc paard.
Ik zal iu geen geval toestemmen.
Hij zal zal het waarschijnlijk doen.
Verzuim vooral niet te schrijven.
Geef hem slechts een weinig.
Wij gingen alle te zamcn.