Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
He is quite in a passion.
It grieves me.
Unhappy man that I am !
It is a sad accident.
By Utile and little.
Hardly ever.
Always.
Never.
Nearly.
As soon as possible.
C'oiitiiniatioii.
Hij is erg vergramd.
Het grieft mij.
Wat ben ik ongelukkig !
Het is een droevig geval.
Allengskens. Van tijd tot tijd,
Bijkans nooit.
Altijd.
Nimmer.
Bijna.
Zoodra mogelijk.
%'ervols.
There is a storm arising.
The wind abates.
The sky is cloudy.
I fear, we shall have rain.
It rains already.
It will rain the whole day.
Do you see the rain-bow?
The clouds disperse, it clears
up.
It grows warm again.
It is very hot and sultry.
Ah I how warm it is I
The heat is intolerable.
It is very dirty,
ft is detestable (abominable),
disagreeable weather.
It hails, rains and snows.
It will freeze. It feeezes.
The river is frozen up.
The days decline.
The harvest is over.
Er zet storm op.
De wind bedaart
De lucht is bewolkt.
Ik vrees, dat wij regen krijgen.
Het regent al.
Het zal den ganscheu dag re-
genen.
Ziet gij den regenboog?
De wolken verspreiden zich, en
het weer klaart op.
Het begint weder warm tewordcn.
Het is zeer heet en broeijend.
Ach! hoe warm is het!
De hitte is ondragelijk.
Het is zeer morsig.
Het is allerleelijkst, onaange-
naam weer.
Het hagelt, regent en sneeuwt.
Het zal gaan vriezen. Het vriest.
Het water is digtgevroren.
De dagen beginnen te korten.
De oogsttijd is voorbij.