Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
Tell it hiin.
You were pleased to say.
It is incrcdible, ineouceivable.
The matter is incomprehensible.
You have been imposed upon.
It is unheard of.
I have no notion of it.
You cannot imagine.
I fancy it is true.
It won't enter my brains.
AVhat's to be done?
What do yon think of it?
What do you say to tbc mat-
ter?
I can say nothing.
He can say a great deal about
(of) it.
It is only a vain talk.
It is a report.
No such thing.
What do you advise me to do?
How is it to be remedied?
How shall I get out of the scrapc?
Wliat is your opinion?
Wait a moment.
.Stay here. Remain here.
Do not go away.
Comc soon back again.
Return as soon as possil)le.
Whiter are you going?
Wlicnce do you come?
1 am going to town.
T.ct us put off the matter to nn-
otliei' day.
Zeg het hem.
Gij hebt believen te zeggen.
Het is ongeloofelijk, onbegrijpelijk.
De zaak is onbegrijpelijk.
Men heeft u om den tuin geleid.
Het is ongehoord.
Ik heb er geen denkbeeld van.
Gij kunt u niet verbeelden.
Ik geloof (denk) dat het waar is.
Het wil mij niet in den zin.
Wat te doen?
Wat dunkt u er van?
Wat hebt gij er op te zeg-
gen?
Ik kan niets zeggen.
Hij kan zeer veel er over (cr van)
zeggen.
Het is maar een los gesprek.
Het is een gerucht.
Er is niets aan.
Wat raadt gij mij te doen?
Hoe is dit te boven tc komen?
Hoe zal ik mij uit deze netelige
zaak redden?
Wat is uwe meening?
Wacht een oogenblik.
Blijf hier.
Ga niet heen.
Kom weldra terug.
Keer zoo spoedig mogelijk weder.
Waar gaat gij heen?
Waar komt gij van daan?
Ik ga naar de stad.
Laat ons die zaak tot op eenen
anderen dag uitstellen.