Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page

105
Yoli liavc no cause (no reason). 1 Gij hebt geene reden.
It is impossible to me. i Het is mij onmogelijk.
It is false, wrong. 1 Het is valsch, onjuist.
It is quite right. ; Het is zeer juist.
It is undoubted. Het is buiten twijfel, buiten kijf-
These news arc not true. •Dit nieuws is bezijden dc waar-
heid.
Upon my honour! Waarlijk !
Upon my word of honour! Op mijn woord van eer!
As sure as 1 live! Zoo waar ik leef!
You will make me believe it. Gij wilt mij iets op dc mouw
spelden, wijs maken.
There is nothing in it. Er is niets aan.
Is it possible! Is het mogelijk !
Do you speak seriously ? Spreekt gij in ernst?
Arc you not mistaken ? Vergist gij u niet?
It is a certain truth. Het is dc zuivere waarheid.
Indeed. In fact. Truly. Inderdaad. Werkelijk. Waar-
achtig.
It is a fact. Hot is eene daadzaak.
lie convinccd, be assured of it. Wees er van overtuigd, ver-
zekerd.
You may believe mc. Gij kunt mij geloovcn.
Is it not a mistake, perhaps? Is het wclligt niet ccnc ver-
gissing ?
It is a tale (a fable.) Het is een sprookje.
You joke, you jest. Gij drijft den spot, gij schertst.
I doubt of it. Ik twijfel er aan.
1 can scarce believe it. ! Ik kan het naauwclijks ge-
1 loovcn.
I can assure you of it. 1 Ik kan het u verzekeren.
My friend can testify it. 1 "Mijn vriend kan het betuigen.
1 assure you, it is so. t Ik verzeker u dat het zoo is. X
You arc wrong. 1 Gij hebt onregt.
T am telling no fibs. i Ik vertol gcenc leugen.