Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
He is aot right (in the right).
"What arc you doing ?
What do you want?
What is your will?
Be it so!
I consent, 1 agree to it.
I have no objection to it
Tm all yours.
I have the honour to thauk you.
I accept it with gratitude.
You are very kind.
Of course.
Very readily. With pleasure,
I am at your service.
You arc too obliging.
You make me blush.
1 find (feel) myself flattered by
the hoiiour you show me.
On the contrary
That is another proof of your
goodness.
'Tis no matter. It matters not.
Sparc me with this commission.
I am sorry not to comply with it.
Pardon me! Excuse mc!
I beg your pardon.
Be not angry with me.
Without compliments.
Without ceremonies.
Let us forbear compliments.
Hij heeft geen gelijk.
Wat doet gij ?
Wat wilt gij hebben ?
Wat verlangt gij ?
Het is zoo goed !
Ik stem toe.
Ik heb er niets tegen.
Ik ben geheel de uwe.
Ik he^ de eer u te bedanken.
Tk neem het metdankbaarhcidaan.
Gij zijt zeer goed.
Dat spreekt van zelf.
Met genoegen.
Ik beu tot uwe dieust.
Gij zijt al tc vriendelijk.
Gij maakt mij beschaamd.
Ik ben zeer gevleid door dc eer,
die gij mij bewijst.
Integendeel.
Dat is een nieuw bewijs uwer
»goedheid.
Het komt cr niet op aan. Er
is niels aan gelegen.
Verschoon mij van dezen last,
deze waarneming.
Het doet mij leed, niet cr aan
te kunnen voldoen.
Ik vraag vcrgilfenis, verschoo-
ning.
Ik bid u om vergiffenis.
Wees niet boos op mij.
Zonder pligtplegingeu.
Zonder hoffelijkheden.
Laat ons pligtplegingeu ter
zijde stellen.