Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
sleclits het ^jj^Vt^ t® hetgeen hij zou hebben
betaald zoo het gekocht ware tegen/'ZOOO den Bunder,
vraagt men daaruit de verhouding te bepalen van den
Bunder lot den Rijnl. morgen.
, 8. Hoe hoog staat voor Nederlanders, die op 52° N. Br.
wonen, de zou den 21 Dcc., 21 Maart en 21 Juni boven
den horizont?
9. Als men berekend heeft, dat op zekeren tijd van
liet jaar (wanneer ?) voor hen, die onder den evenaar wonen,
de zon om 6 uur ondergaat, en men bij die berekening
nannam, dat de zon slechts een punt is, vraagt men hoe
laat de genoemde personen de zon op den bedoelden tijd
zullen zien ondergaan. Men bedenke, dat de zon zich voordoet
als een sclüjf van 32' middellijn en door de straalbre-
king 36' hooger wordt waargenomen dan zij werkelijk
staat ?
10. Tn verband met het vorige vraagstuk wordt gevraagd
lioe lang door de poolbewoners de zon nog kan waarge-
nomen worden na het oogenblik, dat zij, dalende, inden
horizont treedt; en met hoeveel dus de halfjarige nacht
daar verminderd wordt?
11. Volgens de wet van Kepler verhouden zich de
vierkanten van den omloopstijd der hemellichamen als de
kuben hunner afstanden van het middelpunt van beweging.
Indien den gezamelijken duur der omloopstijden van Mer-
curius, Venus, de Aarde en Mars bedraagt 3 jaar 270
dagen en de afstanden der genoemde planeten van de zon
bedragen 8000000, 15000000, 20708000 en 32000000,
wenscht men te weten hoe lang de omloopstijd van ge-
noemde planeten is?
. 12. Als men een teekening moet maken, waarin de
zon, de aarde en de maan in hare betrekkelijke grootte
voorkomen, vraagt men hoe groot de middellijnen der zon