Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
slaat een rekenk. reeks, welker verschil 2 is. De som van
de termen dier reeks is 31287. Indien Madioen 182 Palen
verder van Batavia verwijderd is dan Pekalongan, wil men
de genoemde afstanden kennen.
4. Vereenigt men Batavia met Bandong (hoofdplaats der
Preanger-Regentschappen) en Tjandjor en ook deze beide
laatste plaatsen door rechte lijnen, dan ontstaat door de
snijding dier rechte lijnen een stomphoekige driehoek.
Raadpleegt men den afstandswijzer van Java, opgemaakt in-
gevolge Gouvernementsbesluit d.d. 7 Aug. 1860 en ge-
arresteerd bij besluit van den Gouv.-generaal d.d. 4 April
1862, dan is de som der Palen van Batavia tot genoemde
plaatsen en van deze beide onderling 2-36. De onderlinge
verschillen der afstanden Batavia—Bandong, van Batavia—
Tjandjor en van Tjandjor—Bandong verhouden zich als
20 en 19. Zoo nu de eerste en laatstgenoemde afstanden
zich verhouden als 59 en 20, vraagt men welke opmer-
kingen hier ten opzichte die afstanden te maken zijn?
5. Gelijk men weet heeft de Kidiri of Brantas een bijna
cirkelvormigen loop. Volgens een ruwe berekening sluit
zij een landstreek in van pl. m. 4 X 1604 49612 KJP.
Hoeveel Palen is genoemde rivier lang? En hoeveel zal
dit zijn, als men in rekening brengt, dat de Troesan,
een harer monden, ongeveer 16 geografische minuten van
de bronnen verwijderd is?
. 6. De inlagen der O.-I. en W.-I. Compagniën bedroegen
samen / 13.7 mill. Ware de eerste % meer en de
andere 4|L oy^ minder geweest, dan zouden beide gelijk
zijn. Hoeveel bedroeg elk?
. 7. De Directeur-Generaal der W.-L Compagnie, Minuit
kocht in het begin der 1713« eeuw van de Indianen het
door een tak van den Hudson gevormde eiland Manhatan
voor de som van / 60. Het eiland had eene grootte van
11000 Rijnl. morgen. Indien deze prijs gerekend wordt