Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
REKENKUNSTIGE VRAAGSTUKKEN EN
OEEENINGEN.
Derde 25 0-tal.
- 1. De afstand van Batavia tot Banjoewangi, Bezoeki,
Passaroean en Soerabaija in Palen wordt in gegeven volg-
orde uitgedrukt door 4 getallen, welke', zoo het 3'''= met
1 verminderd en het laatste met 1 vermeerderd wordt,
met verschillen afdalen, die zich verhouden als 11, 8 en 5.
Zoo de afstand van Batavia tot Soerabaija ] 93 Palen minder
is dan die tot Banjoewangi, vraagt men naar de bedoelde
afstanden, welke samen 2<l!37 Palen bedragen. — Paal
= 1507 M.
. 2. De steden Buitenzorg, Poerwakarta, Gheribon en
Poerworedjo liggen op zoodanigen afstand van Batavia,
dat de som dier afstanden in Palen uitgedrukt samen 623|-
bedraagt In gegeven volgorde worden de afstanden grooter.
Zoo de tweede 4 meer en de laatste 23^ minder ware,
zoude tusschen de beide eerste en de beide laatste gelijke
verhouding bestaan, terwijl dan de eerste en laatste zich
zouden verhouden als 3 : 25. Indien nu Poerworedjo
3091 Paal verder van Batavia verwijderd is dan Buiten-
zorg, vraagt men naar de bedoelde afstanden.
3. Pekalongan, Banjoemas , Samarang, Magelan en Ma-
dioen liggen op afstanden (mijlpalen) van Batavia, die in
gegeven volgorde grooter worden. Interpoleert men tusschen
de getallen, welke die afstanden aldus uitdrukken: 14,
16, 23 en 34, rekenkunstige middelevenredigen, dan ont-
III. 1