Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
K.G. tabak meer op dan Europa, als de millioenen be-
dragen, welke Afrika eu Australië samen opleveren. De
millioenen van Azië en Amerika hebben den gemeenschap-
pelijken deeler 2. Deelen wij de laatste op de eerste dan
staan de kleinste der benaderde waarde, het juiste quotiënt
en de grootste der benaderde waarde tot elkander als
62, 77 en 124. Indien nu Azië 12| maal zooveel oplevert
als Afrika, vraagt men of bepaald kauworden, hoe groot
de tabakproductie is in de genoemde werelddeelen ?
242. Als de bevolking in de Sundalanden van Java
per vierkante geogr. mijl en ook die van Oost-Java samen
, 361 . , ,
genomen maal zoo groot was, zou zij gelijk zijn
aan de bevolking op Midden-Java ook per vierk. geogr. mijl.
Indien nu de bevolking in de beide eerstgenoemde deelen
316 zielen per vierk. mijl verschilt en samen 722 zielen
minder tellen per vierk. mijl dan Midden-Java, vraagt
men of de betrekkelijke bevolking der genoemde deelen
kan bepaald worden ?
243. Dr. Bleeker geeft op in zijn Studiën over Java,
dat de bevolking was in
1795 3.5 mül. en in 1830 7 mill. zielen
1830 7 „ „ „ 1865 14 „ „
1815 4.6 „ „ „ 1850 9.5 „ „ nagenoeg.
1824 6.3 „ „ „ 1859 12.6 „ „
1832 7.5 „ „ „ 1867 15 „ „
Als de wet van aangroei der bevolking eens een on-
veranderlijke ware, wenscht men te weten, in hoeveel tijd
de bevolking op Java zou aangegroeid zijn tot nagenoeg
het bedrag der tegenwoordige bevolking der geheele aarde ?
244. Men wenscht ook te weten of de bevolking van
1815 tot 1832 in dezelfde reden is aangegroeid, en
hoeveel na den gegeven maatstaf de bevolking in 1874
zal zijn ? (Zie vorige opgave.)