Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
bet jaar eene lengte heeft van S" 48m Sl^ec, hoe
groot was dan de onnauwkeurigheid geworden in 1582,
toen Gregorius een nieuwe tijdrekening vaststelde?
Hoe groot is verder in den loop van 4 eeuwen de on-
nauwkeurigheid in de tijdregeling van Gregorius ? Hoe zou
het geregeld hebben kunnen worden om in den loop van
2000 jaren geen grooter onnauwkeurigheid te hebben dan
1 dag? Hoe groot zou de fout zijn geweest, zoo men om
de 128 jaren 31 schrikkeljaren had genomen?
217. De som van hetgeen (1872) de Vereenigde Staten van
N.-Amerika uitvoerden naar het vereenigde Britsche rijk
en Nederland en deze laatste Staten weder invoerden,
bedraagt samen 615000000 dollars. Naar Brittanie werd
33maal zoo veel uitgevoerd als naar Nederland; terwijl Brit-
tanie 79^ maal zooveel invoerde in de Vereenigde Staten als
Nederland. Men vraagt hoeveel de bedoelde in- en uitvoer
beliep, als men weet, dat de uitvoer naar Brittanie 121maal
zoo veel beloopt als de invoer van Nederland.
218. Indien, zie vorige opgave, in plaats van de som
der getallen het product gegeven ware te bedragen
2851002 X 10^^, hoe zou dan het gevraagde te bepalen
zijn geweest?
219. Indien in vraagstuk 217 niet de laatste verhouding
gegeven ware, maar, dat het verschil dier getallen 360000000
bedroeg, zou dan het gevraagde ook te bepalen zijn geweest ?
220. De algemeene uitvoer van de Vereenigde Staten
van N.-Amerika beloopt 275000000 dollars meer dan die
naar Brittanie en Nederland samen. Berekent men welk
deel de uitvoer naar deze laatste Staten van den overigen
uitvoer is of van den geheelen uitvoer, dan verschillen
die deelen -f^yf. Is hieruit te bepalen, wat de uitvoer
bedraagt van de Vereenigde Staten in het algemeen en
naar Brittanie en Nederland in het bijzonder?