Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
202. Als rnen aanneemt, dat de gulden een gehalte zal
verkrijgen van 900 en een gewicht van 10 gram; verder,
dat de kwartgulden 3 gram wegen en een gehalte hebben
zal van 720, vraagt men hoeveel men in innerlijke
waarde verliest, zoo een som guldens in kwartguldens be-
taald wordt?
203. Het aantal katoenbalen, dat de oogst in 1872
opleverde, wordt uitgedrukt door een getal van 7 cijfers.
Elke baal weegt een zoodanig getal ponden, als aangewezen
wordt door een getal van 3 cijfers, waarvan het aantal een-
heden en honderdtallen gelijk is en en samen 2 meer be-
loopen dan het aantal tientallen. Verdeel ik het getal van
7 cijfers in 3 vakjes van eenheden, duizenden en millioenen;
en het getal van 3 cijfers in 3 vakjes, dus in eenheden,
tienen en honderden, en vermenigvuldig ik de vakjes der
beide getallen in gegeven volgorde met elkatider, dan ver-
houden zich die producten als 1 : 27900 : 600000. Als
het aantal duizenden in het eerste getal 310maal dat der
millioenen is, en deze met het aantal eenen 497 verschillen,
wordt gevraagd naar de bedoelde getallen.
204. De Pampas in de Argentijnsche republiek, begrensd
door de Rio-Dolce, Parana en La Plata, door den Atlan-
tischen Oceaan, de Colorada-rivier en de Andesketen , hebben
nagenoeg den vorm van een rechthoek, welks beide afme-
tingen samen 480 uren bedragen. Hadden die Pampas den
vorm van een kwadraat, dan zouden zij bij gelijken inhoud
een omtrek van 240 15 uren gehad hebben. Men vraagt
naar de uitgestrektheid dier Pampas, in de veronderstelling,
dat zij werkelijk den vorm hebben van een rechthoek.
205. Op den berg Athos of Heiligen Berg vindt men
een aantal kloosters en kluizen, bezet met personen, die
zich uitsluitend aan een kerkelijk leven wijden. Het 7''«
deel van het aantal kloosters is de helft van het 5 Ost«!
deel van het aantal kluizen of kapellen. Vermenigvuldigt
men het eerste der genoemde verhoudingsgetallen met het