Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
stations, waarop zij volgen (Utrecht als punt van uitgang
genomen), als 9 en 16: als 11 en 18; als 2, 4, 7, 10 en
12 en het laatste tusschenstation 1 K M. verder verwijderd
is van Zwolle dan van Kampen, vraagt men naar den
afstand van alle stations op die lijn.
171. De gezamelijke inhoud der polders op de eilanden
Marken, de Horn en Ruigoord (twee polders), maakt een
kwadraat uit, welks zijde 200 D.M. lang is. Indien de
laatstgenoemde polders zich verhouden als 7 en 3 en samen
zooveel kleiner zijn dan de polder op Marken, als de inhoud
bedraagt van een vierkant, datis van het eerstgenoemde
vierkant, wil men den inhoud kennen van elk der genoemde
polders.
172. De grootste polders in Noord-Holland, behoorende
tot het Hoogheemraadschap Rijnland, zijn de Haarlemmer-
meerpolder en de Sloter binnen- en Middelveldsche gecom-
bineerde polders. Ware hun gezamelijken inhoud 40 H.A.
minder of 241 H.A. meer, en het verschil hunner grootte
164 H.A. minder of 49 H.A. meer, dan zoude men in
beide gevallen inhouden verkrijgen van kwadraten, welker
zijden evenveel verschillen. Kan de inhoud van beide pol-
ders berekend worden?
173. Ik denk mij de getallen 1 tot 2000. Hoeveel
getallen van die reeks zijn deelbaar door 4? Hoeveel niet?
174. Hoeveel van de bedoelde niet door 4 deelbare ge-
tallen kunnen door 5,7 en door 4« -f 1 gedeeld worden ?
Hoeveel niet?
175. Hoeveel van de getallen van 1 tot 2000 zijn
onderling ondeelbaar met 25 ?
176. Hoeveel van de getallen van 1 tot 3000 zijn
onderling ondeelbaar met 3 x 11?
177. Kunt gij bepalen hoeveel van de getallen van 1 tot
4000 onderling ondeelbaar zijn met 3 x 7 X 11?