Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
^
die der beide volgende van 1206.5 K.M^. en die der beide
laatste zich verhouden als 1:2, vraagt men naar de lengte
van het bedoelde net. Men wete nog, dat de som der
beide eerste lijnen 203 K.M. bedraagt en de 3<'e lijn 7
KM. korter is dan de
166. Indien in het voorgaande vraagstuk, om ronde
getallen te hebben, te veel gerekend en daarentegen
YTTTT verwaarloosd is van de berekende waarde, wil men
weten 1°. welke gedeelten dat zijn van de werkelijke lengten;
2". welke de juiste lengte van het bedoelde spoornet is?
167. Indien het Zuidernet, door dezelfde Maatschappij
geëxploiteerd (zie vraagstuk 165), een zoodanige lengte
heeft, dat die met de lengte van het Noordernet een
kwadraat zouden kunnen insluiten van 39601 K.M^.,
vraagt men de lengte van het Zuidernet.
168. Indien men, zie No. ] 67, om gemakkelijker berekening
te hebben, bij enkele lijnen van het Zuidernet wat verwaar-
loosd , bij andere wat te veel heeft gerekend; het eerste
zich verhoudt tot het tweede als 118 : 333; terwijl in het
geheel g^^ff^ te veel is gerekend, vraagt men hoeveel
verwaarloosd, hoeveel te veel is gerekend ? en welk gedeelte
van de werkelijke lengte der lijn de gemaakte fouten be-
draagt ?
169. De Nederl. Centraalspoorweg heeft 5 hoofdstations,
nl. Utrecht, Amersfoort, Harderwijk, Zwolle en Kampen.
Zoo deze stations op afstanden van elkander liggen, welke
zich verhouden als 22, 27, 39 en 13 ; en de stations Utrecht
en Harderwijk 1 u. 48 m. gaans verder van elkander zijn
dan de stations Harderwijk en Zwolle, vraagt men naar de
lengte in K.M. van het Gentraalspoor.
170. Zoo tusschen bovengenoemde hoofdstations achter-
eenvolgens 2, 2, 5 en 1 tusschenstations worden gevonden
en deze stations op afstanden gelegen zijn van de hoofd-