Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
ik de getallen , welke de hoogte in meters aaugeven, samen
of zet ik het eerste getal aan de linkerhand van het tweede,
dan verschillen de uitkomsten 212787. Hoe hoog zijn
genoemde punten ?
158. Men berekent, dat het gezamelijk bedrag der tele-
graaflijnen op de aarde een lengte heeft, voldoende om de
aarde te omspannen, zoo zij (12i)'maal zoo groot ware;
terwijl er dan nog een genoegzame lengte overblijft om
een lijn om de maan te leggen; eindelijk rest er nog een
deel, genoegzaam om een telegraaflijn te leggen om een bol
van 2231644736 K.M'. inhoud. Kan bepaald worden hoe
lang de gezamelijke telegraaflijnen zijn ?
159. Het aantal door de gezamelijke Nederlandsche
armbesturen voortdurend bedeelden in 1858 en 1868 beloopt
samen 266790, zoo hoofden van huisgezinnen als alleen-
loopende personen. Laat men er van 1858 473 en van
het andere genoemde jaar 8317 buiten rekening, dan staan
de laatsten tot de eersten als 1 : 2. Hoe groot was het
aantal bedeelden in genoemde jaren? Uit het hoofd.
160. Het aantal hoofden van huisgezinnen en alleen-
loopende personen in 1868, bedoeld in het vorige vraag-
stuk, verhoudt zich tot het daar bedoelde alleenloopende
personen als 10650 : 8213, wanneer beide getallen met
X worden verminderd. Vermindert men het eerste met 1
en het tweede met 66, dan staan hunne aantallen tot
elkander als 213 : 164. Hoe groot is het bedoelde aantal
personen en de waarde van x?
161. Voor 23| % der kinderen in Engeland, vallende
in de schooljaren, was (1872) geen plaats op de bestaande
scholen. Het getal scholieren , dat nog geplaatst kon worden ,
beliep 32 van het aantal beschikbare plaatsen. Indien
de getallen, die aangewezen worden door de genoemde
percenten, 3857910 tot som hebben, wil men berekend