Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
. 32
149. De hoogten van den Piek van Tidore, van dien
van Boeroe en van het Sneeuwgebergte op N.-Guinea zijn,
in voeten uitgedrukt, gedurig rekenk. evenredig. Ware de
laatstgenoemde hoogte 5000 voeten meer, dan zouden de
bedoelde hoogten meetk. evenredig zijn en samen 35000
voeten bedragen. Indien de eerstgenoemde hoogte zich ver-
houdt tot de laatste als 1:3, vraagt men naar de hoogten.
150. Voor onze buitenbezittingen is (voor 1874) voor
het onderwijs uitgetrokken een som guldens, die men plaatsen
kan in aan elkander sluitende stapeltjes van 20 op een
rechthoekig grondvlak van 4.9 M^. Indien de zijden van
den rechthoek zich verhouden als 10 : 1, vraagt men
hoeveel de uitgetrokken som bedraagt? Verh. 7 : 22.
151. Men vraagt, welk gedeelte van bet grondvlak, in
het vorige vraagstuk bedoeld, niet bedekt is door de daarop
geplaatste guldens? Verhouding 7 : 22.
152. Men vraagt verder naar de hoogte van de zilveren
massa, die den bedoelden rechthoek tot grondvlak heeft
en zoo zwaar is als het bedoelde aantal guldens. Soortelijk
gewicht van zilver 11.
153. Hiëro, koning van Syracuse, had aan een goudsmid
het noodige goud doen afwegen, om er een kroon van te
maken ter zwaarte van 20 pond. — Archimedes werd op-
dragen om te onderzoeken of de kroon, wegende het ver-
eischte aantal ponden, wel van zuiver goud was vervaardigd.
Archimedes, die gevonden had, dat zoowel 19.64 pond goud
als 10.5 pond zilver in het water een gewichtsverlies onder-
gingen van 1 pond, bevond, dat de kroon in het water
1.25 pond aan gewicht verloor. Wat moest de uitslag van
zijn onderzoek zijn?
154. De ligging van het Waterlooplein (Batavia), Serang,
Buitenzorg en Telaga-Serie (in het Dienggebergte, met
veel warme bronnen), boven de oppervlakte der zee en