Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
Timor een oppervlakte hebben van een kwadraat met meet-
bare zijden. Indien de zijden der bedoelde kwadraten 1 g. m.
in afmeting verschillen, vraagt men naar de afmeting van
den rechthoek (welks zijden zich verhouden als 2:1), die
zoo groot is als Timor. Nauwkeurig tot op 1 D.M. en
de.g. m. gesteld op 7500 M.
145. Indien de Ternataansche eilanden, de Aroe, Kei
en Teminber en de Papoewa-eilanden in □ geogr. mijlen
uitgedrukt, lOmaal zoo groot of lOmaal zoo klein waren,
dan zouden de getallen, die hunne grootte uitdrukken,
kwadraten zijn, welker wortels zich verhouden als 6, 5
en 4. Zoo de wortels der kwadraten, welke op de Terna-
taansche groep betrekking hebben, 54 verschillen, vraagt
men naar de grootte der genoemde eilanden.
146. Als de Banda-eilanden, in □ geogr. mijlen uit-
gedrukt, lOmaal zoo groot of lOmaal zoo klein waren,
dan zou hunne grootten uitgedrukt worden door kwadraat-
getallen, welker wortels samen 3.3 bedragen. Hoe groot
zijn de Banda-eilanden?
147. Timor behoort ten deele aan Nederland; het noord-
oostelijke aan Portugal. De harm. en rekenk. middeleven-
redige tusschen de getallen, die de grootte der beide deelen
aangeven, verschillen Hoe groot is elk deel?
148. Om de 5 jaren rekent men op een groote nagel-
oogst. Als wij nu vinden opgeteekend, dat in de laatste
helft der vorige eeuw, zooveel nagelboomen op Ambon
gevonden werden, als aangewezen wordt door de som der
eerste 500000 evengetallen verminderd met de som der
evenveel eerste onevengetallen; dat | dier boomen nog geen
vrucht droegen, en in den grooten oogst elke boom maal
meer vrucht oplevert dan in een gewoon oogstjaar, wil
men weten hoeveel gemiddeld in gewonen tijd een boom
oplevert, als toen ter tijde in een voordeelig oogstjaar de
opbrengst 3000000 ffi bedroeg.