Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
184. Het aantal millioenen guldens, dat bovengenoemde
plantaadjes kunnen opleveren , wordt uitgedrukt door het
aantal eerste eveiigetallen, welker som 57840 beloopt.
Hoeveel is de opbrengst der plantaadjes?
135. Cuba is groot 118800 K.M^. Tndien de landen
in cultuur zich verhouden daar tot de braakliggende als
1 : 2|f4|-; de braakliggende tot de landstreek met bosch
bezet als J : de weidelanden tot de boschstreken
als 1 : 3en eindelijk de weiden het deel van
het geheel innemen, vraagt men hoeveel K.M^. voor elk
der genoemde soorten van gronden gerekend worden ?
136. In het Siberische district Jakutsk ligt een berg,
welks hoogte 200 en middellijn aan den voet 300 voeten
bedraagt. Als deze berg den vorm heeft van een kegel,
en, gelijk beweerd wordt, voor zijner hoogte uit zuiver
keukenzout bestaat, wenscht men te weten, hoeveel cen-
tenaars zout die berg bevat. Inhoud kegel : grondvlak
X 7 hoogte; en specifiek gewicht van zout 2.2.
137. Hoeveel zou dat bedragen (zie vorige opgave) zoo
de berg een afgeknotte kegel ware?
138. Welk verschil zal het geven indien men in de
beide voorgaande vraagstukken de hoogte afmeet van beneden
naar boven of omgekeerd van boven naar beneden ?
139. Waar houden op de helling van den berg, in de
voorgaande vraagstukken bedoeld, de zoutlagen op?
140. Het aantal schapen, varkens, runderen en paarden,
die den Italiaanschen veestapel uitmaken, is zoodanig, dat
er van de beide eerste soorten 12050000, van de 2<le en
8<le 6950000 , van de 3de en 4<le 4600000 en van de eerste
en laatste soorten 9700000 stuks worden gevonden. Waren
er 1100000 schapen minder of 2550000 meer geweest,
dan zou de verhouding tusschen de schapen en varkens