Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
hulp tegen zijnen vader, den Sultan Agon van Bantam, tot
een bedrag van eenige duizenden rijksdaalders. De som der
geldstukken, waarmede zij ondersteunde, bedroeg 2600000
en de verhouding van de waarde was als 4 : 3. Met
hoeveel ondersteunde de Compagnie de Hjadi, met hoeveel
de republiek .f Uit het hoofd.
12-3. Als de grootte van Elba, dat door het Piombino-
Kanaal van de Italiaansehe kust gescheiden is, in □ geogr.
mijlen gedacht, 1| maal zoo klein of 2maal zoo groot ware,
dan zouden de vierkantswortels uit de komende getallen
1 verschillen. Hoe kan door redeneering de grootte van
Elba bepaald worden en de breedte van het genoemde kanaal,
welke overeenkomt met den kleinsten der bedoelde wortels?
124. Als bij de bekende grootte van Elba, zie vorige
opgave, de bevolking in het geheel 4000 zielen minder
of 500 meer ware, dan zou de betrekkelijke bevolking zich
verhouden als 4:5. Is hieruit door redeneering te vinden ,
hoe groot de bevolking is van Elba?
125. Sicilië levert jaarlijks een groote hoeveelheid zwavel.
Het aantal zwavelgroeven, vermeerderd met het aantal kilo's,
dat zij opleveren, is 161000700. Ware het aantal groeven
-l minder geweest, dan zou elke groef gemiddeld 2875000
kilo's hebben opgeleverd. Men vraagt het aantal groeven
en de opbrengst.
126. In 1871 bedroeg de uitvoer van het koninkrijk
Hawaï (Sandwich-eilanden) 266000 dollars meer dan de
invoer. In- en uitvoer vertegenwoordigen zoodanige kapita-
len, dat, als men het eerste tegen 4 "j^ en het tweede
tegen 5 "/„ 'sjaars rekent, de kapitalen samen een rente
zouden opleveren van 159640 dollars = ƒ 399100. Hoe
groot was de in- en uitvoer.
127. De voornaamste artikelen van uitvoer van het
koningrijk Hawaï zijn koffie, rijst en suiker. Zij waren in