Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24.
109. De beroemdste der bovengenoemde grotten is de
Kailasa, die een rechthoekig voorhof heeft, van 1176 M-.
waartoe de ingang geleidt. Het kleinste gemeene veelvoud
van de getallen, die de lengte en breedte in M. aangeven
en geen veelvouden van elkander zijn, is 84. Is hieruit te
bepalen, wat de afmetingen zijn van dat voorportaal?
110. Uit de in het vorige vraagstuk genoemde grot
komt men over een brug in een grot, welker lengte tot
de breedte staat als 8 : 5. Het getal, dat den vierkanten
inhoud dier grot in Meters uitdrukt, is 3600 meer dan
het getal, dat het kleinste gemeene veelvoud der beide
afmetingen in Meters uitdrukt. Wat zijn de afmetingen?
111. In die grot (zie vorige opgave) wordt een groot
rotsblok gevonden, geschraagd door 4 rijen zuilen, steu-
nende op reusachtige olifanten. In dit rotsblok is een
ruimte gehouwen, die den vorm heeft van een rechth,
parallelopipedum en 3564 M^ groot is. Deze ruimte heet
het Heilige der Heilige. Hadde men den inhoud door een
grootere kubieke eenheid gemeten, dan zou men voor den
inhoud gevonden hebben 132. Als het kleinste gemeene
veelvoud der 3 afmetingen 264 bedraagt en het grootste
getal, dat men door de meting met die grootere eenheid
verkrijgt, een ondeelbaar getal is, wil men de afmetingen
van de genoemde ruimte kennen.
112. De rotsklomp, vermeld in het vorige vraagstuk,
draagt een vierhoekige afgeknotte piramide van 33 M. hoog.
Indien die piramide een afgeknotte regelmatige piramide
ware, met een grondvlak gelijk aan het van het grond-
vlak der daar beschreven uitgehouwen ruimte; indien zij
verder op ^ der hoogte ware afgeknot en een inhoud hadde
van 1169y'^M^, wil men weten, wat de lengte der onder-
scheidene ribben zijn van dezen monolieth; alsmede wat
zijn inhoud bedraagt.
113. De laatste beer in het Ardennenwoud werd ge-
schoten in de vorige eeuw. De honderdtallen en de overige