Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
tegen, dat het cijfer der tientallen 2| maal begrepen is
op de som der beide andere cijfers, waarvan dat der een-
heden het grootst is, hoe kan dan het vraagstuk opgelost
worden ?
106. Lodewijk XIV kreeg van den Amsterdamschen bur-
gemeester ten geschenke een koffieboompje, gekweekt in
den Hortus te Amsterdam. Afzetsels van dit plantje werden
naar Martinique overgebracht. Het jaar, waarin dit plaats
had, wordt aangewezen door een getal, dat deelbaar is door
0 en 7. Deelt men het getal door 3x8, dan zou, zoo
het laatste gedeeltelijke deeltal IJ- maal zoo groot ware,
het quotiënt 30^ grooter zijn, dan wanneer het door 6 x 7
gedeeld wordt. Wat is het bedoelde jaartal?
107. Het aantal ponden koffie, dat in Brazilië gemiddeld
1°. de koffieboom in de plantaadjen, 2°. een goed ontwik-
kelde, gezonde boom daar oplevert, en eindelijk 3°. zulk
een boom in zijn eigenlijke vaderland Abyssinië opbrengt,
zijn zoodanige getallen, dat hun gedurig product 1296
beloopt. Zoo het product der beide eerste getallen gelijk is
aan het derde; het t^veede getal zooveel meer is dan het
eerste, als het kwadraat van dat bedraagt; en eindelijk
het gedurig product der getallen, welke gemiddeld de op-
brengst der genoemde boomen en die op Java opleveren ,
324< is, vraagt men naar de gemiddelde opbrengst der ge-
noemde boomen.
108. Bij Ellora, een Britsch-Indisch dorp in Dekan,
worden de beroemde tempelgrotten gevonden, welke daar
in een boog liggen en uitgehouwen zijn in het Ghat-gebergte.
Het aantal dier grotten, de zuidelijke gewijd aan Boeda,
de middelste aan Brahma en de noordelijke aan Dsjania,
wordt aangewezen door een getal, waarvan het omgekeerde
72 meer is. Trek ik die beide getallen van 159 af, dan
staan de resten tot elkander als 35 : 17. Hoe groot is
het aantal grotten?