Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
96. Sommigen berekenen, dat de zee een gemiddelde
diepte heeft vau 1300 M. Als men nu aanneemt, dat hare
oppervlakte 0.73 van de aardoppervlakte inneemt, verlangt
men te weten hoe veel K M ^ water de zee bevat.
97. Om een globe van 3.5 d. M. straal moet men een
koperen cilindervormigen ring maken, die 1,4 c. M. speel-
ruimte, 0,7 m. M. dikte en 2.8 c. M. breedte heeft of hoogte.
Men vraagt naar de zwaarte vau dien ring als het soor-
telijk gewicht 11 is. Verh. 22 : 7.
98. Hoe veel zou het zijn, zie vorige opgave, indien
de globe | deel van de gegevene en de overige gegevens
de helft beloopen?
99. Den 12'leD April 1824 stelde men de inschrijving
open voor de oprichting der Handelmaatschappij, welke
inschrijving gesloten zou worden den 1 Juni daaraanvol-
gende; men hoopte dan een kapitaal van minstens 12
millioen bijeen gebracht te hebben. Reeds op den eersten
dag schreef men in voor een bedrag van bijna 70 millioen
gulden. Het aantal millioenentallen is maal op het
aantal duizenden begrepen en de duizendtallen bevatten
2.26 maal de eenheden. Zoo de duizendtallen met 65 ver-
minderd een veelvoud opleveren van de eenheden, vraagt
men naar het bedrag der inschrijving.
100. Zoo, zie vorige opgave, in plaats van het gegevene
in den laatsten zin, gegeven ware, dat Koning Willem
de ]ste, die den inschrijvers 4^ »/,, rente waarborgde,
moest instaan voor ƒ 1485000 winst; /32565250 der
inschrijving niet werd geplaatst; genoemde vorst zooveel
geld in de onderneming stak, dat het bedrag der geplaatste
inschrijving f ^ , was van het geheele bedrijf kapitaal,
7 -I- 1 de
wil men weten :
1°. hoeveel geld genoemden dag werd ingeschreven;
2°. hoe groot het kapitaal was, waarmede de Handel-
maatschappij begon te werken?