Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
zijn 13 : 10, 20 : 17, 17 : 15, 75 : 53, 106 : 97, wenscht
men berekend te zien, hoeveel brieven gemiddeld elk der
genoemde personen ontvangt.
81. De inhoud van den cirkel wordt uitgedrukt door
de formule ^ ' Hoe komt men tot die formnle
4
en hoe leidt men uit die af, dat de inhoud van een cirkel-
segment wordt uitgedrukt door ^ straal X boog? En hoe
kan nu verder bepaald worden, hoe men den inlioud van
het cirkelsegment vindt?
82. In 1870 klom het bedrag van Engelands in- en
uitvoer van zilver en goud tot bijna 50 millioen pd. Sterling.
Ware de invoer van zilver 0.35 millioen en de uitvoer van
goud 5.2261 millioen pd. Sterling meer geweest, dan zouden
de 4 getallen, welke genoemden in- en uitvoer in gegeven
volgorde uitdrukken, meetk. evenredig zijn geweest. Indien
de reden dier getallen dan en de som der eerste 3
evenredige getallen 38.72 millioen is, vraagt men naar den
genoemden in- en uitvoer, als rnen nog weet, dat de invoer
van zilver den uitvoer van goud met 0.64 Pd, St. overtreft.
83. Hoeveel verschilt het of men van de reeks 1 -f- y
H~ i + i + tV + termen neemt,
of slechts van ra-termen, te beginnen bij den a + Isteu terra ?
84.
V 0.J1428?! ^rÖÖ^33.379i89Ö-3 37580658) "
: 0.00, drukt het aantal millioen H.L. wijn uit, die Italië
jaarlijks oplevert. Men vraagt naar het aantal H.L. hier
bedoeld. En zoo die wijn in 100 onderling gelijkvormige
bakken geborgen moet worden, welker inhoud met een
gelijk verschil opklimmen en de eerste of kleinste bak
afmetingen heeft van 2.2, 1.6 en 1 M., vraagt men naar
de afmeting van den grootsten bak.