Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
meer. Ware het aantal beschuldigden 222 meer en dat der
niet-lezenden en niet-schrijvenden 3 meer geweest, dan
zou het 50 pCt. bedragen hebben. Men vraagt naar het
aantal beschuldigden, en ook der niet-lezenden eu niet-
schrijvenden.
76. Men berekent, dat het aantal brieven (in 1870) in
Ilusland en Nederland langs de postwegen ontvangen, samen
beloopen 80309000. Indien de bevolking van beide Staten
zich verhoudt als 141 : 7 en zich zouden verhouden als 70 : 3,
zoo beider bevolking 0,5 millioen minder bedroeg, wil men
weten, hoeveel brieven, gemiddeld genomen, elke Kus en
elke Nederlander ontving.
77. 170.8700532 is het product van de getallen, die
aanwijzen hoeveel brieven in 1871 gemiddeld elke Deen,
Chilees, Italiaan, N^oorweger, Hongaar, Griek, Braziliaan
en Romaniër ontving. De verhouding, welke bestaat tusschen
de ontvangen aantallen van elk paar der genoemde nationali-
teiten is: f:1, ^o-Vt- tV = ïg"; tV^tV.
\ : en : y'g. Hoe groot is het aantal brieven, dat
elk der bedoelde personen ontving?
78. Zoo de bovengenoemde aantallen brieven eenigermate
het zich ontwikkelend volksleven uitdrukken, door welke
cijfers wordt dan den graad dier ontwikkeling uitgedrukt
tusschen den Deen en den Hongaar?
79. Door welke 4 paren kleinste geheele getallen wordt
bovengenoemde verhouding zoo nauwkeurig mogelijk bena-
derd. En door welke paar getallen, als van de juistheid
niet meer dan ^ J^j mag afgeweken worden ?
80. Het getal 1363393.2 drukt hetzelfde uit ten op-
zichte der Engelschen, Zwitsers, N.-Amerikanen, Austra-
liërs, Duitschers en Eranschen, wat in opgave 77 het getal
170.8700532 uitdrukt in betrekking tot de daar genoemde
nationaliteiten. Indien dc verhoudingen daar bedoeld, hier
WED.MUS.v.OND.enOPV.
SCHOOLMUSEUM
AMSTERDAM