Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
6'2. De gemiddelde hoogte van Azië, Amerika en Europa
is zoodanig, dat de eerste l||maal die der laatste is.
Het verschil van Amerika en Azië wordt aangewezen door
een kwadraat; evenzoo het verschil van Europa en Amerika.
Indien de som van de wortels dier kwadraten 17 en juist
gelijk is aan het verschil van die kwadraten, vraagt men
naar de gemiddelde hoogte der 3 genoemde werelddeelen,
welker hoogten in gegeven volgorde afdalen. Van Azië is in
deze opgave y^-g- zijner hoogte te weinig gegeven.
63. De vorsten van Soembawa zijn , krachtens de onder-
teekening van het Bongaïsche tractaat, bondgenooten van
het Ned-Ind. gouvernement. Zij moeten als erkenning
daarvan jaarlijks een zeker aantal kojans sapanhout leveren,
berekend tegen een zeker aantal guldens de kojan. Het
aantal kojans verhoudt zich tot den zooeven genoemden
prijs als 5 : 2. Indien nu het aantal guldens, dat de
waarde der kojans hout uitdrukt, 6125 meer is dan het
aantal kojans en het hout tegen f 1| de pikol of tegen 1J-
cent het Amst. pond gerekend wordt, vraagt men naar
het aantal kojans hout, dat geleverd moet worden en naar
de verhouding van kojan, pikol en Amst. pond.
64. Als men geen andere gewichten had dan de K.G.
en m.G, en men wilde tussehen die gewichten 5 andere
hebben, met onderling gelijke verhouding, vraagt men te
berekenen, hoe zwaar die gewichten zullen zijn en welken
naam zij behooren te dragen.
65. Het product van de millioenen guldens, die Japan
in 1872 voor krijgswezen, marine en onderwijs besteedde, is
292.5. Indien de geheele getallen, welke de verhouding van
de bedoelde sommen zoo eenvoudig mogelijk uitdrukken, zoo-
danig zijn, dat het product der eerste twee 144000 en
der laatste twee 26220 is, vraagt men naar het bedrag
der genoemde posten.