Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
48. Het in 1871 voltooide Suez-Kanaal Iieeft, stel ik,
een gemiddelde breedte van 80 M. (van .58 tot 100 M.)
en een bodembreedte, die zich verhoudt tot dc genoemde
als 1.57i : 5.J1428ji. Indien nu de inhoud van het Kanaal
65/g- H.M' bedraagt, wenscht men te weten, hoeveel K.M.
de lengte van genoemd kanaal beloopt, welks diepte 8 M. is.
49. Van Januari tot September 1872 passeerden het
Suez-Kanaal 765 vaartuigen: stoomschepen, oorlogschepen
en zeilschepen. Waren er 13 stoomschepen minder geweest,
dan zouden zij het lOvoud bedragen hebben van de oorlog-
schepen Dit zou ook het geval zijn geneest met de zeil-
schepen, zoo er 53 stoomschepen minder waren geweest.
Bepaal hieruit het bedoelde aantal schepen.
50. Indien de uitgegraven grond van het Suez-Kanaal
werd opgehoopt in 100 gelijke massaas, die den vorm van een
regelmatige 4zijdige piramide hebben, welker grondvlak het
lO^e deel bedraagt van de bedding van het Kanaal, vraagt
men naar de hoogte en dc ribben van die piramide.
51. De vogels, dc zoogdieren, kruipende dieren en huid-
zakdieren maken van de thans bekende diersoorten achter-
eenvolgens het tI^Jtj, -jiir en t^Vti er
van het bekende aantal zoogdieren minder bekend was,
dan zou tnen dubbel zooveel vogels kennen als zoon;dieren.
O O
Hoeveel der genoemde diersoorten zijn bekend?
52. De gemiddelde zomer-, lente-, herfst- en winter-
warmte in Middel-Egypte verhouden zich als 7, 6, 5
en 3. De som der warmtegraden voor Opper-, Middel-
en Beneden-Egypte, afgemeten op de schaal van Celsius,
bedraagt 319°. Indien de graden warmte in Opper-Egypte
in gegeven orde 14^-»/o, 16| »/o, 20% en 20 V, meer
bedragen dan in Middel-Egypte en 8, 8, 11 en 5 meer
beloopen dan in Beneden-Kgypte, vraagt men naar dc ge-
middelde warmte in de 4 jaargetijden in dc 3 getfbemdc
deelen van Egypte?