Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
rpoortreiii eenige uren eerder dan de boot, het doel zijner
seis bereikt heeft, en met de boot den vooruitgesnelden
afstand van 1357620 M. in nagenoeg 16uur zou kunnen
afleggen. De snelheid van de boot is gesteld op een rond
getal meters in 1 uur.
42. De in het vorige vraagstuk bedoelde gordel ligt
tussehen zoodanige grenzen, als aangewezen wordt door 2
getallen, welker rekenk. middelevenredigen 6885 en welker
harra. middelevenredige is. Men vraagt te be-
palen, wat de meetk. middelevenredige dier getallen is,
en welke de grenzen zijn der hoogte, waar tussehen ge-
noemde gordel afwisselt?
43. Iemand speelt aan een bank, zet ƒ 1.— op en
verdubbelt steeds zijn inzet, zoolang hij verliest. Zoodra
hij een trek wint, begint hij weder met een inzet van
f 1.—. Welke kans heeft hij om te winnen?
44. Indien bovenbedoelde persoon eiken dag 50 trekken
speelt en gelukkig genoeg is om van elke 5 trekken de eerste
4 te verliezen, vraagt men hoe het met de winst staat
op het einde van het spel?
45. Hoe zou het zijn, zie opgave 44, zoo hij den
eersten trek wint en de 4 volgende verliest?
46. Dc Minjawah, de grootste der Javaansche hage-
dissen , bereikt somtijds een lengte (in voeten), die aan-
gewezen wordt door den wortel van het driehoekige getal 36.
Men vraagt naar die lengte.
47. Dr. Bleeker stelt, dat op Java het aantal onscha-
delijke slangen -f ^ en dat der giftslangen van alle daar
gevonden slangensoorten uitmaken. Onder deze .soorten zijn
ook gerekend de onechte giftslangen. Zoo het geheele aantal
slangensoorten en de drie soorten, waaruit deze bestaan,
den gemeenschappelijken deeler 6 hebben, vraagt men naar
de aantallen van genoemde slangensoorten.