Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
7
evenredige der beide eerste is 41.3. De meetk. middel-
evenredige tussehen de beide laatste zou, als hun product
1.76 minder ware of 0.41 meer, juist 0.1 verschillen.
Tndieti de beide laatste getallen zich verhouden nis 37 : 5,
vraagt men, door welk percent het aantal boeren, indus-
trieelen en kooplieden wordt aangewezen ?
29. Frankrijk verloor in 1871 aan Duitsehlancl een
bevolking van 1547500 zielen: Katholieken, Protestanten
en Israëlieten. Waren er 64000 Katholieken meer en
4500 Israëlieten minder geweest, dan zouden dc aantallen
belijders der 3 genoemde godsdiensten in gegeven volg-
orde de termen eener afdalende meetk. reeks hebben uit-
gemaakt , waarvan de reden 5 is. Men vraagt naar het
aantal Katholieken , Protestanten en Israëlieten, waarmede
Duitschlands bevolking vermeerderd iverd?
30. Indien in het vorige vraagstuk Tiiet ware gegeven,
dat de reden der reeks 5 is; maar daarentegen, dat de
4500 Israëlieten het 9| deel uitmaakten van het geheele
aantal Israëlieten, vraagt men hetzelfde te bepalen.
31. Het getal, dat het aantal gemeenten in Frankrijk
aanwijst, in J867 nog van alle school verstoken, heeft
4 enkelvoudige deelers. De som dier deelers, zoo enkel-
voudige als samengestelde, en de eenheid en het getal zelf
medegeteld, is 3456 meer, dan die som zou bedragen,
zoo het bedoelde getal een der 2 gelijke deelers minder
liad. De andere deelers verschillen 4. Hoe groot is het
aantal gemeenten in Frankrijk, dat destijds nog geen
school bezat ?
32. Bij de huwelijksvoltrekkingen in 1866 in Frankrijk
kon een zeker percent der trouwenden hun naam niet
schrijven. Het bedoelde percent wordt aangewezen door
een getal, dat uit 2 enkelvoudige deelers bestaat. Ware
dat getal 4maal zoo groot geweest, dat zou de som der
enkelvoudige en samengestelde deelers van dat getal 288