Boekgegevens
Titel: Voorlooper van de Teekenschool voor eerstbeginnenden
Serie: Teekenschool voor eerstbeginnenden,
Auteur: Deelstra, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1889
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 667
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200495
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlooper van de Teekenschool voor eerstbeginnenden
Vorige scanScanned page
BEEICHT BIJ DM DERDEN DRUK
CAHIBE 1.
De derde druk is , wat den gang en de soori der oefeningen betreft, volkomen gelijk aan den tweeden ;
alleen zijn de voorbeelden wat donkerder gekleurd, zoodat zij scherper uitkomen.
Aan het verlangen van sommige gebruikers om eenige oefeningen in het plaatsen van stippen op het
geruite vlak als vooroefening tot het teekénen wordt bij dezen voldaan. In overleg met den Uitgever heb ^k
een „Voorlooper van de Teekenschool" samengesteld. Deze bevat symmetrische en r.ooveel mogelijk aangename
figuren van kleine en groote stippen.
Omtrent doel en gebruik van de Teekenschool volgt hier met eenige wijziging het Bericht bij den
eersten druk gegeven.
Deze Teekenschriften zijn bestemd voor de lagere School. Zij vormen een" cursus voor eerstbegin-
nenden, die in zes cahiers compleet zal zijn.
De Teekenschool bevat eene reeks opklimmende oefeningen, die den leerling in staat zullen stellen eenige
vaardigheid te verkrijgen in het hante'eren van het teekenpotlood, in het trekken van rechte en gebogen
lijnen. Het i' Cahier bepaalt zich tot de rechte en schuine lijntjes. In het 2* cahier zijn deze tot eenvoudige
figuur^es g^ombineerd.
In het 3' cahier begint het verdeden van lijnen en het arceeren, gevolgd door toepasselijke figuren.
Het 4' cahier behandelt de gebogen lijnen; in het 5' volgt voortzetting en toepassing daarvan.
In het 6° heb ik afbeeldingen van eenvoudige voorwerpen gegeven om daarmede den cursus te besluiten.
Werpen Wat betreft de wijze van gebruik, ik stel me voor, dat men in het 2' leeijaar met het onderwijs in
het teekenen begint. Besteedt men aan dit onderwijs één uur per week, dan zal men, langzaam voortgaande,
bij het einde ^'an den zesjarigen schoolcursus de „Teekenschool" hebben,doorloopen.
Ten slótte nog eene enkele opmerking over de manier van teekenen. Teekenen en schrijven, zijn twee.
Toch ziet men dajuin dücwijls, vooral in de lagere klassen, weinig verschil. Bij schrijven en teekenen beide
laat men de lijnen in eens doortrekken. Voor het schrijven is dit noodig; bij het teekenen dient men dit
m. i. streng te vermijden. In verband hiermee staat de houding van dé hand. Ook hier wordt het verschil
tusschen schrijven en teekenen niet genoeg in acht genomen. Men dient te teekenen „met losse hand,"
„ä main levée," zooals de Franschen het zeer juist uitdnikken. De arm, niet de hand, moet op de tafel
rusten. De hand is dan vrijer in hare bevt-egingen. Van het begin af moet hierop zorgvuldig gelet worden.
Eenige oefeningen in het houden van het potlood zullen niet overbodig zijn.
Mijn hartelijken dank betiiig ik bij dezen aan den heer W. Bekkering, kunstschilder te Groningen,
die mij bij het samenstellen van de „Teekenschool" van niet geringen dienst is geweest.
Gegronde op- en aanmerkingen zullen mij steeds welkom zijn.
/ -
F. DEELSTRA.
Groningen, Mei 1889.
Ltth. CASpirit-firon.