Boekgegevens
Titel: Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C. Kraaij, ca. 1860 *
6e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3128
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200481
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis, Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
Jaren na Chr,
Van Karei den Groote tot de Kruis-
togten,
768-814. Karei de Groote.
843. Yerdeeling van hot groote Fran-
kische rijk na den dood van Lode-
wijk den vrome. (Verdrag van
Verdun.)
870. Aanvang van het Russische rijk.
888- Karei de dikke afgezet. Verdee-
ling van het rijk.
912. De Noormannen onder Rollo in
Frankrijk.
919. Hendrik de Vogelaar.
936. Otto I, de Groote.
987. Hugo Gapet in Frankrijk. In-
voering van het Christendom in
Rusland.
1002. Stephanus de Heilige.
1066, Willem de veroveraar in Enge-
land.
1072. Gregorins de VII.
Van de Kiidstogten tot de ontdekking
van Amerika.
1098-1270. Krnistogten.
1160. Welfea en Gibellinen.
1187. Jeruzalem door Saladin vero-
verd.
1190. Togt van Philipus Augustus en
Richard Leeuwenhart.
1200. Dschinges Khan.
1241. Begin van de Hanse.
1268. Korandijn onthoofd.
1273, Rudolf van Habsburg.
1282. Siciliaansche Vesper.
1291. Acre verloren.
1300. Stichting van het Turksche rijk
door Osman of Othraan.
1308. Begin van het Zwitschersch ver-
bond.
1346. Slag bij Crecy.
1356. Gouden Bulle door Karei IV uit-
gevaardigd. Zeven Keurvorsten.
eeuw.
Voorn, personeui
9e Alfred de Groote. Rurik
lOe Hendrik de Vogelaar. Ott(
Hugo Capet. Wladomir.
Ile Kanut Be Groote, Godfrie
van Bonillon, de Cid, Grc
gorios VII.
I2e Saladin, Philips August. R
chard Leeuwenhart. Fr(
derik Barbaressa. Suger,
13e Rudolph van Habsburg. Li
dewijk de heilige. Filips (
schoone. Bonifacius VII
14e Margaretha van Denema
ken. Kduard III. Wille
Teil.