Boekgegevens
Titel: Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C. Kraaij, ca. 1860 *
6e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3128
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200481
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis, Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Vorige scan Volgende scanScanned page
V O O R B E R I G T.
Het doel bij de zamenstellmg van dit Beknopt Chronologisd
overzigt was, den leerling in staat te stellen zich den tijd dei
merkwaardigste gebeurtenissen wel te vei'tegenwoordigen. Be bij-
gevoegde overzigten mogen hem de beoefening der Oeschiedenit
e^igzins gemakkelijk maken, en hem een middel aan de hana
geven, om, op eene dergelijke wijze, zich de ontwikkeling der
geheurtenissen juist voor te stellen.
Zoo verte het berigt voor den eersten druk.
Bij de tweede en latere uitgave zijn enkele veranderingen en bij-
voegingen gekomen, die, zoo wij hopen, den gebruikers welgevallig
mogen zijn.
W. D.
De uitgever stelt dit loerkje onder de bescherming der Wet, en
erkent geene exemplaren voor echt, dan die aldus geteekend zijn;