Boekgegevens
Titel: Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C. Kraaij, ca. 1860 *
6e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3128
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200481
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis, Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
' ^ mT\nCNt)INGEN.
Uit de oudheid zijn de Pheniciërs reeds bekend als uitvinders van
het glas, het purper en het letterschrift. i
4e eeuw. Eerste watermolens in Duitschland.
5e » . Uitvinding der klokken.
6e » Eerste gebruik der schrijfpennen.
7e » Papier uit boomwol vervaardigd.
Begin der 11e eeuw. Eerste Hemelgloben, «
14e eeuw. Het Kompas (door de Arabieren uitgevonden (verbeterd.)
(Elavius Gioja.)
Papier uit lompen bereid.
Uitvinding van het buskruid (Barthold Schwartz.)
15e » Boekdrukkunst (Koster, Guttenberg, Faust, SchÖffer.)
16e » Zak-Uurwerken (P. Heele) — Verrekijkers (Zachar. Jansen.)
17e » De Teleskopcn (Jakob Metius.) — Thermometer en Micros-
koop (Corn. Drebbel.) — De luchtpopap (Otto van Gericke.)
18e » De Barometer (Torricelli.) — Toepassing van Stoom,
19e » Toepassing van de Electro-Magnetische krachten.
BÜZONDERE TIJDPUNTEN IN DE NIEUWE GESCHIEDENIS.
OmstT-ieks: •
800. Karei de Groote in Frankrijk, Duitschland en gedeeltelijk Italië;
Egbert in Engeland; de Mooren in Spanje, uitgezonderd de
Noordelijkste deelen, waAr nog overblijfselen der Christenrij-
ken zijn; Irene in het Grieksche rijk; Harun al Baschid Calif;
Leo ni Paus.
1520. Karei V, in Duitschland, Spanje, Beide Siciliën en Neder-
land; Frans I in Frankrijk; Hendrik VIII in Engeland, Ema-
nuel de Groote in Portugal,* Christiaan II \fl Denemarken en
Zweden; Soliman de Groote in Turkije; Leo X Paus.
1648. (Munstersche vrede): Gerdinand III in Duitschland; Filips IV
in Spanje; Lodewijk XIV in Frankrijk; Karei I en Cromwel
in Engeland; Christina in Zweden; Willem II in Nederland.
Johan van Braganza in Portugal; Innoctentius X Paus,
1713. (Utrechtsche Vred.e.) Karei VI in Duitschland; Filips V it
Spanje; Lodewijk XVI in Frankrijk; Anna in Engeland; Fre^
derik Willem I in Pruissen; Karei XII in Zweden; Peter d<
Groote in Rusland; Clemens XI Paus.
1789. (Staatsomwenteling in Frankrijk.) Lodewijk XVI in Frank-
rijk; Karei IV in Spanje; George III in Engeland; Frans I]
in Duitschland; Frederik Wilhelm II in Pruissen; Gustaaf
in Zweden; Catharina in Rusland; Pius VI Paus.