Boekgegevens
Titel: Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C. Kraaij, ca. 1860 *
6e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3128
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200481
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis, Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
2. Normandische, van Willem den Veroveraar tot Hendrik I (1066
tot 1133.)
Hierop de regering van Steven vau Blois tot 1154.
3. Hais van Anjou of Plantagenet, van Hendrik II tot Richard III
(1124 tot 1485.)
Het laatste gedeelte dier regering gekenmerkt door de opvol-
gingskrijg tusschen de Unica York en Lancaster, waaraan
Hendrik VH door zijn huwelijk met Elizabeth, dochter van
Eduard IV, een einde maakt.
4. Huis van Tudor ^ van Hendrik tot Elizabeth (1435 tot 1603.)
ft. Huis van Stuart, van Jacobus 1 tot Anna (1603 tot 1714.)
6. Huis van Hanover y van George 1 tot Victoria (1714 tot heden.)
DUITSCIILAND.
1. Carlovingers^ begonnen met Lodewijk II (den Duitscher) en geëin-
digd met Lodewijk IV, (het kind) van 843 tot 911,
Hierop volgde Koenraad 1 van Frankenland.
2. Saxische kuis, beginnende met Hendrik 1 (de vogelaar) en eindi-
gende met Hendrik II, van 919 tot 1024.
3. Frankische huis, beginnende met Koenraad II, eindigende met
Hendrik V, van 1024 tot 1125.
Hierop volgde Lotharius van Saxen.
4. Zwahische of HohenstauJsehe huis, begonnen met Koenraad Hl,
geëindigd met Koenraad IV, van 1133 tot 1254.
Hierop het Tusschenrijk met verschillende Keizers en tegen-
Keizers, tot 1273.
Habsburgsche huis, begonnen met Rudolf van Ilabsbnrg, geëin-
digd met Albrecht van Oostenrijk, van 1274 tot 1308.
6. Luxemhurgsche huis, met Hendrik VII begonnen, geëindigd met
Sigismund, van 1308 tot 1438.
7. Oostenrijhsche huis, in 1438 met Albrecht 11 begonnen en voort
gegaan tot 1740. (Dood van Karei VI.)
8. Lotharingsche of NieuW'Oostenrijksche huis van 1745 (Frans 1) tot
heden.
In 1806 evenwel werd de titel van Keizer van Duitschland in
dien van Oostenrijk veranderd, en voerde Frans II, als zoo-
danig , den naam vau Frans 1.
DE NOORDSCHE RIJKEN.
a. DENEMARKEN.
Harald Blaatand sticht dit rijk 941. Nadat het door Magnus de Goede
aan Noorwegen is onderworpen 1041, komt het met Swen 11 (Estrith-
son) onder het
1. Huis van Estrithson, van Swen II tot ChristofFel III (1075—1448.)
2. Het Oldenhurgsche huis, van Christiaan I tot Christiaan VIII (1448
tot heden.)