Boekgegevens
Titel: Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C. Kraaij, ca. 1860 *
6e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3128
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200481
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis, Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
VOKSTENHITIZEN VAN EENIGE DER VOORNAAMSTE RIJKEN
VAN EUROPA.
SPANJE.
De verschillende deelen van Spanje worden onder Karei I, kleinzoon
van Ferdinand en Isabella, vereenigd.
1. Oostenrijksche huis. Van Karei I tot Karei II (1516—1700.)
2. Huis van Bourbon. Van Philip V van Anjou tot Maria Elisabeth
(1700 tot heden.)
Van 1808 tot 1814 tusschenregering van Jozef Napoleon.
PORTUGAL.
In 1139 een koningrijk onder Alfonsius I, zoon van Hendrik, graaf
van Bourgondië.
1. Oude huis van Bourgondië, Van Alfonsius I totFerdinand (1139—1383.)
2. Nieuwe Bourgondische huis. Van Joao I tot Hendrik den Kardinaal
(1383—1580.)
3. Spaansche huis. Van Philip I tot Philip III (1580—1640.)
4. Huis van Braganza, Van Joao IV tot Pedro IV (1640 tot heden.)
FR4NKPJJK.
Over Frankrijk hebben Koningen geregeerd uit drie onderscheidene
Stamhuizen, namelijk:
1. Het Merovingische^ van Faramond tot Childerik III, (752.)
2. Het Karlovingischey van Pepijn (den korte,) tot Lodewijk V (752
to^ 987.)
3. Het Carpetische huis:
а.) de regte linie van Hugo Capet tot Karei V (de schoone) van
987 tot 1328.)
б.) de tak van Valois, van Philips VI tot Karei VUI, van 1328
tot 1498.
c, de linie Valois'Orleans^ van Lodewijk XII tot Hendrik III
van 1498 tot 1589.
d, de tak van Bourbon^ van Hendrik IV tot Karei X, van 1589
tot 1793 en 1814 tot 1830.
e, de linie Bourbon-Orleans^ van 1S30 tot 1848. (Regering van
Lodewijk Philips.)
4. Sedert 1853 Napoleon III Keizer.
ENGELAND.
Nadat de Angelen en Saxen de Britten aan zich hadden onderwor-
pen (449), stichtten zij de zeven Angel-Saxischc Koningrijken, welke
door Egbert in 828 vereenigd en vervolgens door de stamhuizen ge-
regeerd worden:
1. Angel-Saxische^ van Egbert tot Eduard den Belijder (828 tot 1065.)
Onder dit valt dc rcp:cring der Deensche Vorsten, van Kanut
den Gr. (1017) tot Hardi Kanut (1041.)