Boekgegevens
Titel: Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C. Kraaij, ca. 1860 *
6e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3128
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200481
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis, Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE SPAANSCHE SUCCESSIE^Ot)RLOG.
FAMILirBETREKKING VAN DE MEDEDINGERS NAAR DE SPAANSCHE ERFENIS.
Fll.lPS IT, Koning ran Spanje.
^ twee kinderen :
Filips III Katliarlna
drie kinderen: zoon
Maria, Anna, Filips IV. Karei Emanuel II ran Sarolje
huwt Keizer Ferdinand III huwt Lodewljk XIII van Frankrijk : :
zoon zoon drie kinderen r zoon
Leopold I Lodewljk XIV Maria Therenla, Karei III, Margarelha, Victor Amadeus U.
huwt rflargarrlha huwt Maria Thercsla huwt Lodewljk XIV huwt Leopold I
uit zijn 2e huwelijk: zoon dochter
Aartshertog Kakel. de Dauphin Maria Anlolneita huwt den Keurv. van Beljeren.
zoon zoon
Filips van Anjoü. Jozef Ferdinand, Keurv. van Beljeren (slerft voor Knrel 11.)
' EERSTE VERDRAG . VAN VERDEELING,
gesloten tusschrn Frankrijk, Grool-Brlltanje en de Stalen der Vereenlgde Provinciën, 1698.
De Dauphin: Napels en Sicill?, de Spaansche plaatsen op de Toskaans^e kust en nahljzljnde eilanden; en het landschap Guipuicoa benoordrn
de Pyreneën.
De Aartshertog Karet, t het Hertogdom Milaan.
De Prins van BeijereNs Spanje cn alle overige bezittingen.
TWEEDE VERDRAG VAN VERDEELING,
gesloten tusschen Frankrijk, Groot Brittanjc en de Staten der Vereenlgde Provincirn, 1700.
De Dauphin als bIJ het eerste verdrag, vermeerderd met de Suten des Hertogs van Lotharingen.
De Hertog van Lotharingen voor zijue Staten in ruil het Hertogdom Milaan.
De Aartshertog Karll: Spanje en alle overige bezltUngen*
EERSTE TESTAMENT van Koning Karei 11. Jiuiij 1700.
De Aartshertog Rarel de geheele Spaaniche MonarciiiJ.
TWEEDE TESTAMENT van Koning Karei II. Octobcr 1700.
Filips tan Anjou, tweede zoon van den Dauphin, de geheele Spaansche Monarchlj , uitgezonderd eene der Itallaaosche StaleR of de
Nederlanden, naar keuze der Koningin, waarover deze het heslBur zoude hebben.