Boekgegevens
Titel: Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C. Kraaij, ca. 1860 *
6e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3128
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200481
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis, Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
IN DUITSCHLAND,
1648.
B rJ Z 0 N D E K II E D E N
Frederlk vlogt na den slag op den WUt«n berg naar Holland. Ferdinand Ternleligt
alle voorregten der Bohemers, en doet Frederik In den ban. Zljn Kcurrorstendom aan
Maxlmlllaan gegeren.
1625. Chrlsllaan IV Tan Denemarken trekt met een aanzienlijk leger In Duitschland,
maar wordt b!J Lutler door TlllIJ geslagen. Deze dringt In Holsteijn, Sleeswljk en
Juthland. Wallcnsteljn belegert Straalsond.
Ferdinand benoemt Wallecsteljn tot Hertog van Mecklenburg. Edict Tan teruggaaf.
Chrlstlaan moet den Trede teekenen (1629). Wallensteljn om zljue trotschheld en wreed-
heden afgezet.
1650. Gustaaf Adolf, Koning van Zweden, landt in Pommeren. Richelieu belooft hem
onderstand.
1651. BTaagdenburg door TllIIj Tcr>roest. — Gustaaf Adolf dringt tot in Beljeren door<
Wallensteljn hersteld. Gustaaf sneuTelt bij Luizen. De Zweedsche rijkskanselier Axel
Oxenstlerna zet den oorlog voort. Geheime onderhandel In gen van Wallenstcin met de
Zweden. Hij wordt omgebragt. De Zweden bij Nördllngen geslagen. Saxen maakt Trede
1655. Frankrijk neemt een dadelijk deel aan den oorlog. Bernhard behaalt verscheidene
overwinningen. Banier dringt tot Bohemen door. Na zijn dood leveren zijne troepen ecu
zegenrijk gevecht bij WoUenbnttel 1641. Torstenson belegert f^lpzlg en slaat Plcoloinlnl.
Wrangel met Tuj'enne vereenigd rukt In Beijeren. Beijeren verwoest. Könlngsmark neemt
de kleine stad Praag en het Kasteel In. Einde van den oorlog.
1648. Westfaalsche Vrede.