Boekgegevens
Titel: Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C. Kraaij, ca. 1860 *
6e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3128
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200481
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis, Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Vorige scan Volgende scanScanned page
879.
882.
884.
888.
Lodewijk de III en Garloman, koningen.
Carloman alleen.
Keizer Karei de dikke Tolgl ook In Frankrijk op. dewijl Karei de eenvoudige,
jongste zoon van Lodewijk II nog te jong was»
Hij bezit weder bet gebcelc rijk, bebalre Provence.
Afgezet.
Frankrijk
888. Endo, graaf van Parijs,
Koning. Deelt het rijk
met Karei don een-
voud Ipe.
898. Eudo sterft. Karei al-
leen.
9!2. Normandlj«> aan
Rollo.
922. Onttroond. Robert,
Eudo's broeder. ko-
ning, sneuvelt.
922. Rudolf, koning.
936. Lodewijk iV, van
Overzee, zoon van den
eenvoudige
(Hugo de Groote
beeft alle magt In
handen)
954. Lotharlus, zoon van
Overzee. (LolbaringeD
aan Duitschland.)
986. Lodewijk V.
987. Sterft. — Hugo Gapet,
zoon v.in Hu go deo
Groote.
879. Boso, koning v.iu Provence of Cli^uranlscb Bour-
gondlè.
888. Sterft.
Duitschland.
888. Arnold, Kelzer.
(bastaard van Carlo-
man van Eeljeren.)
896. Keizer, gekroond door
Paus Formosus.
898. Afgezet.
898. Lodenijk IV.zijn zoon,
keizer.
912. Coeoraad I. koning.
919. Hendrik 1,de vogelaar,
koning.
956. Otto I« zIJq zoon ,
koning.
r"
co
Italie,
883. Berengarlus I en
Guido (*). .
Guido, meester.
Lambert zijn zoon.
892. Arnold In Italie ko-
ning.
898. Berengarlus I, ko-
nirg«
916. Keizer.
919, Dnttroond door Ru-
dolf van Bourgondlë,
deze onttroond door
Hugo van Provence«
Lotharlus, zijn zoon,
onttroond donr
950. Berengarlus II, gevan-
gen door
961. Otto 1. koning.
962. Otto I, kelzer. gekr*
doorPausJoannes XII«
Boxirgondïe
(Transjuranlsch.)
883. Rudolf I, koning.
Rudolf II, koning.
B our gondii*.
(Clsjuranlsch)
of PiorcDCC.
888. Lodewijk. koning.
(Zoon van I^so.)
Keizer gemiiakt tegen Lode-
wijk IV en Berengarlus,
tlocb gevangen genomen.
van belde Donrgondle vereenigd, (903.)
OTcrwcidigt ook Italie. (919.)
1032. Bourgondlê met bet Duitsche rijk vcrecn!gd. Het
Hertogdom Bourgondle bleef bestai^^n en was ge-
sticht «loor Rtchard, broeder van Coio, koning
van Provence.

3
C/3
r—+-
CD
Q-
PJ
3
O
O
O
co
CD
c:
3
(*) Berengarlus, dochterszoon van Lodewijk den Vrome, koning van Italië, 883—919.
Had tot mededingers I 1. Guido, Hertog van Spoleto.
2. Arnold, van Duitschland.
3. Boso, van Provence.
4. Rudolf, van Bourgondiër
Door den laatste gevangen genomen In 919 — vermoord 924.