Boekgegevens
Titel: Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C. Kraaij, ca. 1860 *
6e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3128
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200481
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis, Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET RIJK VAN KAKEL DEN GROOTE, ONDER ZIJNE OPVOLGERS.
Frankrijk^ Duitschland^ Neder land ^ Italië^ Navarre en Cataloniè\
814. LodewJJk I de Vrome, Keizer^
817* VcrdeellQg; onder zljue 3 zonea.
Bernard, Kareis kleinzoon, konlug van Italië.
817. Zijn opstand tegen Lodewijk en dood.
Lolharlus, medekeizer. ^ Pepijn, koning ran Aqnltanlë. — Lodcwljk, Duitscbland.
829. Opsland dezer drie wegens Karei den kale, jongsten zoon.
833. Lodewljk afgezet. Het rijk aan de 3 zonen.
834. Pepijn en Lodewljk tegen Lotharlus. Deze Tlugt. Lodewljk berstcld.
Lolharlus krijgt Iiallë terug. Pepijn sterft. Karei de kale krijgt Neustrlë.
840. Dood van Lodewljk den Vrome.
841 > Oorlog lussctien zijne zonen.
843. Verdrag te Verdun. — 3 Rijken s
WesU Frankrijk.
843. Karei II, de ka-
le, Koning.
870. Deel van Lo-
tharingen.
875; Keizer.
877. Sterft.
877. Lodewljk II, de
Stamelaar, Ko-
ning.
Duitsvhiand»
843. Lodewljk II, de Dultscher.
870. Deel van Lotharingen.
877. Slerft. Verdeeling onder zijne zonen: .
Beijeren,
877. Carloman krijg)
ook het Lolha-
rlngsche en ita-
llè.
Sakscfi,
877. Lodewjjk III.
Zwahen.
877. Karei de dikke
Keizer; erft de
landen zijner
broeders.
Italië (met O» Frankrijk,)
843. Lutharlus I, Keizer.
855. Slerft. Verilecllug onder zijne zonen :
Lotharingen
855. Lotharius U.
870. Sterft,
Verdeeld onder
Loden-JJk deu
Duitscher en
Karei denk^^le.
Italië t
843. Lodewljk II,
Keizer.
875. Sterft.
aan Beljeren.
Provence»
855. Karei
sterlt.
aan Italie.