Boekgegevens
Titel: Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C. Kraaij, ca. 1860 *
6e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3128
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200481
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis, Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Vorige scan Volgende scanScanned page
OVERZIGT DER GROOT:
VOLKEN.
VROEGERE
VeoONPLAATS.
a. liunneQ»
b.
Oosl-Go-
thco.
liet N. O van
Mldden-Azlë.
Scandinavië,
(Zweden).
Weal-Go-
tlieu.
TfiOEREN DOOR:
d. Alanen.
e. Sueven.
/. Wandalen.
Bourgon-
diërs.
h.
i. Franken.

k. Angel-
Saxeu.
Noorman«
neu.
Als boven.
Longobar-
dea.
Het midden
Tan Azië.
De landen ten
Z. T.d.Oostzeeé
Mldden-Azle, westwaarts langs
de Casplscbe zee naar Europa.
Het tegenwoordig westellJkKus-
land, langs den Welcb&el en den
Duleper, langs den Donau door bot
noorden Tai^bet tegenwoordig Tur-
kije, Leu noorden Tan de Adrlatl-
sche zee In Italië.
Scheiden zich Tan de Oost-Go-
thee, trekken door hel tegenwoor-
dig Turkije tot in Griekenland,
gaan van daar langs dc oostkust
Tan de Adrlatlscbezec, naar Italië.
Italië door tot bel zuidelijk gedeel-
te, Tau daar langs de westzijde door
zuidelijk Frankrijk naar Spanje.
Vestigen zich langs den Don,
trekken vervolgens door West-en
Zuid-Rusland, Duitschland, Frank-
rijk uaar Spanje.
Het midden van Duilschland en
Frankrijk tot in Spanje.
Omstreeks de In Tcreeniglng met de Sue»
bronnen der ren.
Eibe.
Ten zuiden
Tan de Oost-
zee.
Als boven.
Westelijk
midden van
Germanlë
(Uultschland.)
Noord-Germa-
nlë (Noord-
Dultschiaud.)
Duitschland zuldwestwaarls naar
Galllë (Frankrijk).
VESTIGEN ZICH
Langs den Thelsen
Panonlë, Mocclc, bet
genwoordlg Hongarij
SerTlë ea Bulgarije.
!n Italië, waar zij 4
een Oost^othlsch r
stichten onder Tbeot
rlc den Groote.
In bet midden v
Spanje , vaar bun r
van 417 tot 712 ]
staat.
In het oo&ten
Spanje 409.
TJ
In bet noordwest«
van Spanje 409.
In het zuidelijk d
Tan Spanje 409. Da
na in hei noorden ^
Afrika 452.
In het zuid-ooste
gedeelle van GalUë.
(Frankrijk) 456.
Duitschland regtstreeks naar het In hel noorden
zuiden cn rervolgeus lu bel noor-j Italië 570.
den Tan Italië.
ZuSdwaaris aun naar België en
vervolgens naar Galllë.
Ter zee naar Brlltannlë.
Scandinavië Ter zee langs de westkust Tan
(Noorwegen); Europa, de straat van Gibraltar
Jatbland. dour langs de kusten Tan Spanje,
Frankrijk en Italië«
In Gallië (Frankrljl
In Brltiannlë (Ec
land) de Heptarchle
Blijven later voor
grootste gedeelte in ti
ne oude woonplaats;
ander deel Testlgt
in bet N.W. gcdc
Tau Frankrijk (Norn
dije) 912.