Boekgegevens
Titel: Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C. Kraaij, ca. 1860 *
6e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3128
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200481
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis, Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
VOORNAAMSTE ROMEINSCHE OORLOGEN.
ONDER DB KONINGEN (244 Jaren.)
J. V.
Chr.
750
GG7
509
OORLOGEN.
Met de SabIjDen.
Met de Albanen*
Te^en Tarqulnlus Su-
perbus.
GEBEURTE-
NISSEN.
Onderwerping der Sa-
bljoen.
De lloratlussen en Cu-
riatlussen^
Verdrijving ^cr Tar-
quljnen.
HOOFDPER-
SONEN.
Romulus y Tatius.
Tullus Hostlllus.
(Lucretla)Brutus, Col-
' latlnus.
GEVOLGEN,
Vereenlglng der tw
Tolketi.
Val Tan Alba.
Stichting der Rep
blleki
ONDER DE REPUBLIEK (500 jaren.)
507 Tegen Porsenna.
476
388
341
281
264
,218
149
147
105
88
88
60
Tegen Volscen,
Equlers« enz.
InTal der Gaulen.
Samnitlscbe oorlogen
(70 Jaren).
Tarenttjnscbe oorlo-
gen (10 Jaren).
Daden van Hora-
lius Coeles, Mu-
cIusSceTola, Cle-
lla. Slag van Re-
gllles.
Dood der 300 Fa-
bien.
Slag bU de Alfla.
Rome iugenoraen.
24 zegepralen.
Slag btj Heraclea en
Renevento.
ie Puntscbe oorlog Eerste zeeslag.
(24 Jaren). Nederlaag ran Re-
gulus.
2e Pnnlsrbe oorlog
(17 jaren).
5e Punische oorlog
(3 Jaren).
Achalscbe oorlog.
Klmbrlsche oorlog.
Burgeroorlog.
Tegen MUhrldales (26
Jaren).
GalKfche oorlog.
Togt Tan Hannibal.
Slag Tan Cannae.
Beleg Tan Syracuse.
Slag Tan Zama.
Beleg en brand ran
Karthago.
Verwoesting Tan Co-
rlnthe.
Slagen bij Alx en
Vereen. (Nederla-
gen Tan TlJfCon-
suls.)
Bannen en moorden.
Sylla Dlctalor(al-
toosdureod).
Inneming Tan Athe-
ne. Slag Tan Che-
ronea. PompeJus
!n Judea.
De togieo Tan Ce-
zar.
Bnitos, Collatlnus
Aruns, Valerius
Publlcola, Laer-
tlus.
Meoenlns, Clncln-
natus, Fabius.
Brennu«.
IVIanlius, Camillus.
Papirfus, Curius
Dentatus.
Pjrrhus, Fabrlcl-
us.
DoTlIus, Regulus,
Xantlppus, Hamil-
car-Barcas.
Fabius, Marcellus.
Archimedes, Lellus,
Sciplo Afrlcanus I.
Sclplo Afrlc. II. Po-
lyblus, Cato de Cen-
sor.
Metellus, Mummi-
us.
Marius , Catulus,
SyUa.
Sylla, de Malus-
sen , Cinna, Ser-
torlus.
Sylla, Lucullus,
PompeJus, Tlgra-
nus, Pharnaces.
Cezar, Amblorlx.
Het Koningscba
Ternlctlgd.
Vergrooting Tan |
bied.
Eene worsteling t
200 Jaren.
Het oTerwlgt
Italië.
Heerschappij o^
bijna geheel Ii
Ilë.
Aanwinst Tan Si
]lë en declland
btJ Italië.
Eene zeeniagt.
Karthag vernietig
Aanwinst: Tan
Spanje.
Rome zonder med
dinger.
Onderwerping t;
Griekenland.
Ultrceljlng der
Klmbren en Tc
tonen.
Elgentlljke Tal d
Republiek.
VeroTcrlng van
Pontus, Capad
clë, Syrië,
Onderwerplnff
Gaille; Brittan
en Germanic b
zocht.