Boekgegevens
Titel: Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C. Kraaij, ca. 1860 *
6e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3128
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200481
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis, Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
VOEMING , UITBREIDING EN ONDERGANG DER
OOSTERSCHE STATEN.
Assyrië,
Assur.
Babylonië.
Belus

Ninus verovert Babel, bouwt Ninivé en sticht
HET GROOT ASSYRISCHE RIJK.
Semiramis.
Na den dood van Sardanapalus (880) wordt het verdeeld in
1. Nieuw Assyrische. 2. Babylonische. 3. Medische.
Phul Belesis. Arbases.
702. Azer Haddon maakt Babyion afhankelijk.
604 Nabopolosser, vorst der Chaldeen,
tot nu toe een zwervend volk en
onderworpen aan Assyrië, verbindt
zich met Cyaxares I van Medlë
tegen Assyric. Ninivé wordt in-
genomen en het rijk tusschqn de
twee veroveraars verdeeld.
DERDE OF CHALDEEÜSCH-
BABYLONISCHE RIJK.
Nabopolasser.
Nebucadnezer
Nabonnedus (Belsazar).
Cyaxares I
Astyages.
Cyaxares I.
Cyrus verovert het
derde Babyl. Rijk
en sticht het
GROOTE PERSISCHE RIJK.
537. Cyrus.
Het Persische rijk, waaronder ook Egypte door Cambyzes gebragt
was, door Alexander veroverd, wordt een deel van het Groot Macedo-
nische Rijk, (333), waaruit, na den dood van Alexander, onderscheidene
kleinere heerschappijen ontstaan, waaronder vooral:
De Egyptische, Syrische, Macedonische en Tracische, welke wederom
versmelten in de Romeinsche Heerschappij.