Boekgegevens
Titel: Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C. Kraaij, ca. 1860 *
6e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3128
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200481
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis, Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lU
Jaren n. Chr.
1830-39. Belgische omwenteling, eindi-
gende met geheele afscheiding van
Noord-Nederland.
1830-32. Opstand der Polen tegen Rus-
land.
1832. Egypte onafhankelijk onder Me-
hemed-Ali. Otto I in Grieken-
land.
1833. Dood van Ferdinand Vil, onlus-
ten in Spanje.
1830-39. Portugesche om- entegen-om-
wentelingen.
Sedert 1811 tot op dezen tijd:
Vorming van onderscheidene nieu-
we staten in Zuid-Amerika en
West-Indië.
1848. Lodewijk Filips uit Frankrijk ver-
dreven. Het koningschap afge-
schaft. De Republiek uitgeroe-
pen. — Staatkundige beroeringen
in Duitschland en Italië.
1833. Prins Lodewijk Napoleon onder
den titel van Napoleon III tot
Keizer der Franschen uitgeroepen.
1854. Oorlog van Frankrijk, Engeland,
Turkije en Sardinië tegen Rusland.
Slag bij de Alma en Inkermann.
1855. Merkwaardig beleg van Sebostopol.
1856. Vrede te Parijs.
1859. Oorlog in Italië. Vrede te Vil-
lafranca.